زمان

زمان من اینک رسد بی گمان          رها کن به خواب خوشم یک زمان

                                                                                                                         نظامی

        زمان از جمله نعمت­ های با ارزشی است که خداوند به ما ارزانی فرموده است؛ در پرتو این نعمت، قابلیت‌های بالقوه انسان به فعلیت می­ رسند. مدیریت روشمند و بهره‌برداری صحیح از آن، نقش تعیین کننده‌ای در اعتلای کیفی سبک زندگی دارد. از این رو دین مبین اسلام بارها اهمیت زمان را به انسان گوشزد نموده است. زمان که از بهم پیوستن لحظه ­ها ایجاد می ­شود، گرانبهاترین و حیاتی‌ترین سرمایه هر انسان است.

            زندگی از لحظات زمان ساخته می‌شود که تلف شدن آن، ضایعات جبران‌ناپذیری را به بار می‌آورد. نگرش صحیح نسبت به زمان و توجه به اهمیت آن، نخستین گام در مسیر استفاده بهینه از وقت است؛ برخلاف آنچه تصور می‌شود، زمان را می‌توان در اختیار گرفت و کنترل کرد و اگر احیانا گرهی در کار زمان افتاد آن را باز نمود به شرطی که زمان درست شناخته شود.