چرایی اجرای خط کشی پارکینگ منازل و پارکینگ‌ های عمومی

چرایی اجرای خط کشی پارکینگ منازل و پارکینگ‌ های عمومی

خط کشی پارکینگ از وجود تنش بین ساکنین یک ساختمان جلوگیری می‌کند؛
خط کشی پارکینگ باعث استفاده بهینه از فضای پارکینگ می‌شود؛
خط کشی پارکینگ یک فضای تعریف شده در اختیار هر فرد قرار می‌دهد؛
خط کشی پارکینگ مسیر عبور و مرور خودروها در پارکینگ را مشخص می‌کند؛
خط کشی پارکینگ از ایجاد ترافیک و تجمع بیخود خودروها جلوگیری می‌کند؛
در نهایت، این خط کشی‌ها در پارکینگ‌ های عمومی به گرفتن آمار از وضعیت خودروهای موجود در پارکینگ کمک می‌کنند.

طراحی و اجرای خط کشی پارکینگ

این که پارکینگ شما دارای 2 ، 20 ، 2،000 یا 20،000 فضای پارک خودرو است مهم نیست، مهم طراحی و اجرای خط کشی پارکینگ است که ما همواره طرح هایی را جهت خط کشی پارکینگ پیاده میکنیم که از فضای مورد نظر بیشترین استفاده را ببریم. کارویس با انجام خط کشی پارکینگ بصورت کاملا استاندارد همواره نظم، زیبایی و ایمنی را به مشتریان بیشماره خود ارائه داده است. قابل ذکر است که در فرآیند خط کشی پارکینگ علاوه بر طراحی و اجرای مناسب، نوع رنگ مورد استفاده جهت خط کشی پارکینگ نیز بسیار حائز اهمیت است. رنگ های مخصوص خط کشی پارکینگ بسته به نوع سطح مورد نظر انتخاب می شوند تا در عین زیبایی، از دوام و ماندگاری بسیار بالایی نیز برخوردار باشند.

خط پارکینگ اتومبیل

خط کشی پارکینگ می تواند شامل راهرو پیاده رو، جایگاه خودرو، گذرگاه پیاده رو، علائم جهت دار خروجی و شماره گذاری جایگاه خودرو باشد. کارویس این اطمینان را به شما میدهد که با طراحی و اجرای خط کشی پارکینگ، فضای دلپذیر و استانداردی را برای شما و مهمانان شما بوجود آورد. خط کشی پارکینگ برای انواع فضاهای مسکونی، تجاری، اداری و تفریحی قابل اجرا می باشد که هرکدام از این فضاها رنگ و تجهیزات خاص خط کشی پارکینگ را می طلبد.

خط کشی پارکینگ در کلانشهرها

با توجه به میزان تردد و توقف ماشین ها در دهه های اخیر که تعدادشان به صورت قابل ملاحظه ای بالا رفته، نیاز به خط کشی پارکینگ در سطح کلانشهرها بیش از پیش نمایان شده است که شهرداری های شهر های مختلف با آن درگیرند. خط کشی پارکینگ در خیابان ها باعث می شود تا نظم شهری بیشتر شود و تردد را برای ماشین ها و حتی عابرین پیاده راحت تر نماید. یکی از مواردی که خط کشی پارکینگ ها و خیابان ها را بسیار ضروری کرده است، بحث هرج و مرج در سطح شهر می باشد که با استفاده از خط کشی پارکینگ به روشی کاملا اصولی و استاندارد به حداقل ممکن میرسد. در مناطقی همچون مکانهای تفریحی، تجاری، ساختمان های دولتی و دانشگاه ها که توقف و تردد خودروها زیاد است نیاز به خط کشی پارکینگ بیشتر حس می شود. خط کشی پارکینگ های طبقاتی، عمومی و خیابان ها به منظور ایجاد نظم و تسهیل پارک خودرو، اغلب با بهره گیری از رنگ های ترافیکی مخصوص انجام می پذیرد تا خودرو ها در جایگاه های مشخص شده و منظم و طبق الگوی خط کشی پارکینگ کنار یکدیگر قرار بگیرند. خط کشی پارکینگ و شماره گذاری جایگاه خودرو، سبب میشود تا خودروها متناسب با فضا و طرح پارکینگ به بهترین نحو راهنمایی شده و با رعایت اصول ترافیکی توقف نمایند.