خصوصیات یک مشاور تحصیلی خوب

به مشاور تحصیلی چه بگوییم

خصوصیات یک مشاور تحصیلی خوب

1-  شناخت اولیه صحیح و کافی از دانش آموز

همانطور که در هر زمینه ای بدون شناخت کافی از آن زمینه نمیتوان نتیجه ای مطلوب دریافت کرد در کار مشاوره تحصیلی نیز یک مشاور خبره ابتدا می بایست اطلاعات خاصی را از دانش آموز دریافت کند و با تحلیل صحیح و لحاظ کردن تمام این اطلاعات تصمیمی در خور و نتیجه بخش اتخاذ کند. این اطلاعات شامل موارد زیر است:

الف) روحیات و علایق دانش آموز

ب) شرایط خانوادگی

پ) شرایط تحصیلی

با دریافت اطلاعات بالا یک مشاور می تواند به طرز درست تری تصمیم گیری کند و نتیجه موفقیت آمیزی را به دانش آموز هدیه کند.

2- شناخت عادت های دانش آموز

یکی از بزرگترین غول های زندگی هر فرد غول عادت است؛ عادت می تواند کاری سخت را به آسان ترین حالت ممکن دربیاورد یا اینکه سبک زندگی یک شخص را بر اساس راحت طلبی یا اهداف نادرست تنظیم کند.

 یعنی شما به واسطه عادت های روزمره خودتان ممکن است بخش عظیمی از زمانتان را از دست بدهید و یا اینکه کاری را در مدت زمان کمتری انجام دهید. به عنوان مثال شما ممکن است به شبکه اجتماعی اینستاگرام و چک کردن پست های دوستان یا اطرافیانتان عادت کرده باشید بنابرین بر اساس عادت و بدون انتخاب این فعالیت را بیشتر روزها انجام دهید و زمان بسیار طولانی ای را تلف بکنید. 

از طرفی ممکن است به ورزش صبحگاهی عادت داشته باشید به گونه ای که ناخودآگاه صبح از خواب برخیزید و به ورزش بپردازید بدون اینکه این فعالیت برایتان ذره ای سختی به همراه داشته باشد. بنابرین سعی کنید کارهای نتیجه بخش را عادت خود کنید و عادت های نادرست را از لیست کارهای روزمره تان خارج کنید. یک مشاور تحصیلی خوب حتما به عادت های روزانه و هفتگی و ماهانه شما میپردازد.

 3- تجویز برنامه مناسب با دانش آموز

پس از دریافت اطلاعات دانش آموز و کسب شناخت کافی از او حالا نوبت به برنامه ریزی روزانه و هفتگی و ماهانه می رسد در این برنامه باید اهداف کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت تعریف شود و این کار توسط مشاور و با دقت کافی انجام می شود برنامه باید نه خسته کننده و نه همراه با زمان های خالی باشد. 

استراحت و تفریح و ورزش باید به طریقه صحیح پیاده سازی شود. یک برنامه ریزی صحیح هیچ گاه به دلزدگی و خستگی و فرار از مسئولیت منجر نخواهد شد همچنین یک برنامه ریزی صحیح از سمت مشاور یک شروع با دور کند خواهد داشت و این سرعت باید به مرور ارتقا یابد. 

بنابرین برنامه ریزی باید عادت های قبلی را در نظر داشته باشد و مشاور تحصیلی خوب کسی است که از تاثیر هیچ جزئیاتی دست نکشد. در مواردی مشاور در صورتی که نیاز به آموزش مجدد  دانش آموز در درسی مانند ریاضی را بینید آنگاه تدریس خصوصی ریاضی را در برنامه وی قرار می دهد.

4- تغییر طرز تفکر(من می توانم)

ساخت باور قدرتمند بسیار مهم است. قدرتی که باور و ایمان ما دارد می تواند غیرممکن ها را ممکن کند. وقتی شما به انجام کاری باور دارید حتما آن فعالیت را انجام خواهید داد بنابرین ابتدا روی طرز تفکر خودتان به خوبی کار کنید. شما اگر آمادگی ذهنی برای انجام کاری نداشته باشید کار سخت می شود.

 در واقع تغییرات از درون هر شخص آغاز می شود و بزرگترین تغییرات با تغییر طرز تفکر افراد بروز خواهد یافت بنابرین عوامل بیرونی تاثیر به مراتب پایین تری خواهد داشت. یک مشاور تحصیلی خوب در طرز تفکر شما جرقه هایی برای صرف فعل "من می توانم" خواهد زد و شما باید به این جرقه کوچک فرصت یک انفجار بزرگ را بدهید.

5- تغییر عادت ها

همانطور که در بالا ذکر شد یک مشاور پس از شناخت عادت های شما حالا باید به تربیت و اصلاح عادات شما روی بیاورد و حالا نوبت این است که مشاور با کنترل هوشنمندانه شروع به تغییر دادن یا ارتقای عاداتتان بکند. البته این مسئله را نمی شود با عبارت "قطع کردن لحظه ای" توصیف نمود و حرکت تدریجی چاره کار است. پس همانطور که عادت هایمان به تدریج در ما رسوخ می کنند باید به تدریج عادت های جدید جایگزین شوند. 

6- تعیین مقصد صحیح و متناسب

شما اگر داخل اتومبیلی نشسته باشید حتما قبل از حرکت مقصدی برای خود تعریف می کنید و کلا در راستای دست یابی به هر هدفی باید از قبل مقصد صحیحی برای خود تعریف کنید. مقصد صحیح به معنای درس و دانشگاه نیست بلکه مقصد و هدف صحیح هدفی است که به علایق و روحیات و شرایط شما مربوط باشد. و در این زمینه یک مشاوره تحصیلی آنلاین شما را به هدف صحیح سوق خواهد داد.

 7- قرار دادن مقاصد کوتاه مدت

یک مقصد بلند مدت در صورتی قابل دست یابی است که اهداف کوتاه مدت و میان مدتی برای رسیدن به آن تعیین شوند یعنی هدف بزرگی مانند موفقیت در کنکور را باید به اهداف کوچک تری مانند موفقیت در هر درس تقسیم بندی کرد و موفقیت در هر درس را به موفقیت در هر فصل و موضوع. در واقع این جزء ها هستند که کنار هم قرار میگیرند و نتیجتا کل را بوجود میاورند. پس یک مشاور خوب اهداف بزرگ شما را در حد یک ساعت ریز خواهد کرد تا شما تکه های این پازل را کنار هم قرار دهید.

8- سنجش نتیجه گیری و آمار دقیق از پیشرفت

اهداف میان مدت و کوتاه مدت دانش آموز باید حتما سنجیده بشوند و از لحاظ نتیجه بخشی تست گردند. برای این کار یک مشاور خوب نتیجه هر قسمت از تلاش دانش آموز را در قالب کارنامه ای باید به او ارائه دهد. تا دانش آموز با نتیجه تلاش خودش روبرو شود.