شرایط پناهندگی در ترکیه

یکی از شیوه های مهاجرتی که برخی از افراد آن را انتخاب می کنند؛ پناهنده شدن است که به عنوان بدترین و خطرناک ترین روش مهاجرتی برای همه کشورها به شمار می رود. در این بین، می توان پناهندگی در ترکیه را خطرناک تر از سایر کشورها به شمار آوریم. زیرا دولت ترکیه هیچگونه امتیازی را برای پناهندگان سایر کشورها قائل نیست و زندگی سخت و بدی در انتطار این نوع از مهاجران است.

انواع پناهندگی در ترکیه

پناهندگی در ترکیه به دو روش انجام می شود.

پناهندگی سیاسی

برخی از افراد به دلیل مشکلات سیاسی که دارند به سایر کشورها پناهنده می شوند و اینگونه از افراد هیچگاه حق بازگشت به ایران را نخواهند داشت.

پناهندگی اقتصادی

نوع دیگر پناهندگی به این شکل است که به دلیل مشکلات اقتصادی به کشور دیگری پناهنده می شوند به امید آن که در آن کشور بتوانند رفاه مالی خوبی را تجریه نمایند. اما این روش مهاجرتی به ندرت موجب رفاه مالی می شود.

مصاحبه برای پناهندگی در ترکیه

اگر با وجود تمامی معایبی که پناهندگی دارد اما قصد این کار را دارید؛ باید بعد از ورود به خاک ترکیه، به اداره مربوطه مراجعه کرده و مدارک شناسایی خودتان را تحویل دهید. سپس استعلام گرفته و شرایط شما در ایران بررسی شود.

مصاحبه مربوط به پناهندگی بعد از ثبت نام در سایت، معمولاً 30 روز بعد انجام می شود.