دودی زنبورداری

با نزدیک شدن هر عامل خارجی به کندو فوراً زنگ هشدار بین زنبورهای محافظ به صدا در می آید ، آن ها برای دفاع از کلنی خود از هیچ دفاعی دریغ نمی کنند حتی اگر به قیمت قربانی کردن زندگی خودشان تمام شود. بنابراین زنبورداران از تکنیک خاصی در جهت محافظت از خود در برابرنیش زنبورها استفاده می کنند و آن شلیک دود توسط وسیله ای به نام دودی است. اگر شما هم کنجکاو شدید پس با ماکی کالا در این مقاله همراه شوید.

موارد استفاده از دودی زنبورداری

زنبورداران از دستگاهی تحت عنوان “ دودی“ استفاده می کنند که با ذوب کردن انواع مختلف سوخت ایجاد دود می کند. سوخت غالب دستگاه دودی سوزن های کاج ، شانه های مقوایی تخم مرغ و چوب فاسد شده می باشد. زنبور داران هنگام برداشت عسل به دو دلیل از دود کمک میگیرند که در زیر به آن می پردازیم:

1. کم کردن بوی فرمون های هشدار دهنده

روش غالب ارتباط زنبورها حس بویایی آنهاست. هرگاه در نزدیکی کندو یک مزاحم وجود داشته باشد ، زنبورها موادی تحت عنوان فرمون را ترشح می کنند. فرمون ماده ای است که توسط یک حیوان ترشح و باعث یک واکنش خاص توسط فرد دیگری از همان گونه می شود. این مواد هشدارزا باعث می شود سایر زنبور ها در حالت دفاعی قرار بگیرند که آنها را برای انجام عملیات حمله علیه متجاوز آماده می کند. دود بوی فرمون را تحت شعاع قرار داده و از باخبر شدن سایر زنبورها در مورد خطر جلوگیری می کند.

2. ایجاد حواس پرتی

زنبورها را به طور غریزی دود را به عنوان نشانه ای از آتش سوزی در جنگل تلقی می کنند و با دیدن دود تصمیم میگیرند که خانه فعلی خود را رها کنند و به جستجوی خانه جدید برای کلنی خود بگردند. واکنش طبیعی آنها در برابر این تهدید، ذخیره هرچه بیشتر عسل در بدنشان است. زنبور های عسل برای تولید یک پوند موم حدود 8 پوند عسل نیاز دارند. از همین رو ، آنها بیشترین حدی که ممکن است عسل می بلعند و این امر باعث میشود زنبور ها سرگرم شده و دیگر به متجاوز خارجی حمله نکنند.

زنبورداران از این تکنیک برای نسل هاست که استفاده می کنند زیرا اثرات جانبی طولانی مدتی بر سلامت زنبورها ندارد. حساسیت فرمون در آنها تقریباً 10 تا 20 دقیقه پس از برطرف شدن دود باز خواهد گشت. با این حال ، زنبورداران بهتر است از ابزار و دستگاه های مخصوص تولید دود استفاده کنند ، زیرا درجه حرارت بالا می تواند بال زنبورها را ذوب کند.
زنبورداران مدرن از دستگاه های دودی و از یک ماده طبیعی غیرمضر بعه عنوان سوخت (مانند مخروط کاج ، تراشه های چوبی و کارتن ها ) استفاده می کنند. دستگاه های دودی آتش را خنثی کرده اما به سوخت اجازه می دهند که سوزانده شود و این امر موجب تولید دود با دمای مناسب می شود.

روش راه اندازی دستگاه دودی

زنبورداران از این تکنیک برای نسل هاست که استفاده می کنند زیرا اثرات جانبی طولانی مدتی بر سلامت زنبورها ندارد. حساسیت فرمون در آنها تقریباً 10 تا 20 دقیقه پس از برطرف شدن دود باز خواهد گشت. با این حال ، زنبورداران بهتر است از ابزار و دستگاه های مخصوص تولید دود استفاده کنند ، زیرا درجه حرارت بالا می تواند بال زنبورها را ذوب کند.
زنبورداران مدرن از دستگاه های دودی و از یک ماده طبیعی غیرمضر بعه عنوان سوخت (مانند مخروط کاج ، تراشه های چوبی و کارتن ها ) استفاده می کنند. دستگاه های دودی آتش را خنثی کرده اما به سوخت اجازه می دهند که سوزانده شود و این امر موجب تولید دود با دمای مناسب می شود.