برنامه ریزی امتحانات نهایی

با مطالعه این مقاله مشاوره ای، می دانید چگونه برای امتحانات برنامه ریزی کنید؟

چند هفته بعد از شروع نیمسال اول یا دوم، امتحانات نیم ترم مدرسه هم شروع می شود. اواسط آبان و بعد از ایام عید، اکثر مدارس برنامه امتحانات نیم ترم اول و دوم را به دانش اموزان می دهند. البته برای امتحانات نیمسال اول و دوم نیز می توانید از این روش استفاده کنید امام حتما ویژه امتحانات پایانی نیمسال اول و دوم (نهایی و خرداد) مطلب مشاوره ای جداگانه خواهیم داشت.

این برنامه امتحانی یکی از دانش آموزان من در پایه دهم  علوم انسانی بود:

مراحل برنامه ریزی

1) تعیین اولویت ها. 2) زمان بندی مطالعه. 3) برنامه ریزی کلی 4) برنامه ریزی جزئی.

البته این مراحل بستگی به این موضوع هم دارد که چه زمانی شروع به برنامه ریزی کردید و چه مقدار زمان در اختیار دارید.
من فرض را بر این گرفته ام که شما بعد از اعلام برنامه امتحانات، شروع به برنامه ریزی کردید. که در این حالت حداقل یک هفته قبل از اولین امتحان است و شما یک هفته زمان در اختیار دارید.

1) تعیین اولویت ها

برای انکه برنامه ریزی استاندارد امتحانات داشته باشید باید اولوبت کتاب ها را در مرحله اول مشخص کنید.

اولویت منظورم این موارد است: کدام کتاب، حجم بیشتری از مطالب درسی را در امتحان دارد؟ کدام کتاب برای شما دشوارتر از دیگر کتابهاست؟ کدام درس نیاز به مطالعه پیش‌نیاز از پایه دهم یا یازدهم دارید؟ مثلا ریاضی یا فنون ادبی. حتی شاید لازم باشد یک معیار دیگر هم در نظر بگیرید: کدام دبیر شما سوالات آسان یا دشوارتری طرح می کند. (البته امیدوارم این مورد آخر، برای شما معیار اصلی نباشد)
براساس این اطلاعات، به ترتیب از آخرین امتحان شروع کنید.
چرا از آخرین امتحان شروع کنید؟ چون فرض ما بر این بود که حداقل یک هفته زمان در اختیار دارید. بنابراین از امروز براساس معیارهای گفته شده، آخرین امتحان را شروع کنید که در نهایت به آخرین امتحان برسید.

2) زمان بندی مطالعه

در مرحله دوم برنامه ریزی برای امتحانات، نیاز به تنظیم برنامه زمانی مطالعه دارید.

تعیین زمان های مطالعه در این نوع برنامه ریزی، یعنی اینکه مشخص کنید در طول شبانه روز چه مدت می توانید درس بخوانید. در مرحله اول نباید براساس آنچه از خودتان توقع دارید، ساعت مطالعه را تنظیم کنید. پس واقع بین باشید سپس براساس همین واقعیت و توانایی خود تخمین بزنید: آیا می توانید برنامه ریزی پیش بینی شده را به اتمام برسایند یا خیر؟

اینجاست که باید به ساعت مطالعه واقعی، یک یا چند ساعت اضافه کنید.

مثال بزنم:
دانش آموز یازدهمی من در تابستان، دروس پیش نیاز پایه را خوانده بود. اما بنظر هر دویمان، درس های تاریخ، جامعه و عربی در اولویت هستند. بر همین اساس تا زمانی که خیالمان از جهت این سه درس آسوده شود، چند روز اول برنامه، ساعت مطالعه بیشتری را تنظیم می کنیم و در روزهای بعد، متعادل تر پیش خواهیم رفت.
مشخص کردن ساعت مطالعه در شبانه روز، قدم دوم در این مرحله است. اینکه وقتی از مدرسه به خانه رسیدید، چند ساعت برای غذا، استراحت و نماز اختصاص بدهید و بعد از چند ساعت شروع به درس خواندن کنید و چه ساعتی مطالعه به پایان می رسد

چگونه ساعت مطالعه را زیاد کنید؟

افزایش ساعت مطالعه در شبانه روز برخلاف عادت روزهای قبل، انتظاری است که از خودتان دارید. توصیه میکنم با روندی افزایشی و در طول چند روز به ساعت مطالعه بالاتر برسید، نه یکباره و یکروزه!
افزایش یکباره ساعت مطالعه، در ایام امتحانات منجر به کاهش ساعت مطالعه در روزهای بعدی نمی شود! چون شما هرچقدر به روزهای امتحان نزدیک تر شوید، خواسته یا ناخواسته ناچار به ساعت مطالعه بالا هستید؛ به دلیل حجم کارها و فشار شرایط روزهای امتحان. اما اتفاقی که تجربه می کنید، کاهش کیفیت و خستگی است . اما این موضوع را بخاطر داشته باشید که افزایش ساعت مطالعه نیاید زیاد طول بکشد.

3) برنامه ریزی کلی

در مرحله سوم برنامه ریزی، شما دو ستون اطلاعات خواهید داشت: 1) اولویت های درسی. 2) زمان های مطالعه در طول هفته.
یعنی تا اینجا مشخص شده است چه درسی را ابتدا بخوانید، در چه مدت زمانی و چه ساعت هایی از شبانه روز مطالعه داشته باشید. این دو ستون را با دقت تمام و با حوصله تکمیل کنید.

4) برنامه ریزی جزئی

مرحله مانده به آخر برنامه ریزی امتحانات، تنظیم برنامه ریزی روزانه است. در این مرحله خواهید نوشت که هر روز، از چه ساعتی تا چه ساعتی، چه درسی / درس هایی را بخوانید.
موضوع مهم این است که می توانید هر روز بیشتر از یک درس بخوانید. حداقل دو درس. البته همین دو درس هم می تواند حداکثر باشد. بخصوص در روزهای تعطیل و پایان هفته یا روزهایی که درس مدرسه حجم کمتری داشته و شما زمان بیشتری در اختیار دارید.

5) اعتماد به برنامه ریزی خودتان

به مرحله پایانی برنامه ریزی برای امتحانات رسیدید. این مرحله را باید در تمام انواع برنامه ریزی ها داشته باشید: به برنامه خود امیدوار باشید و اعتماد کنید.

سعی کردم تمام موارد مهم را برایتان ذکر کنم. البته که این روش برنامه ریزی کردن نیاز به تجربه هم دارد. که شما به احتمال زیاد آن را ندارید. برای این موضوه یک راهکار پیشنهاد می دهم که خیلی هم موثر است و تا حد زیادی می تواند در پیشرفت شما مفید باشد.
راهکار این است: در پایان هر روز، کارهای انجام شده را ارزیابی کنید. یعنی نگاه کنید به آنچه که قرار بوده انجام بدهید و آنچه که عملا انجام داده اید.
دلایل مغایرت این دو بخش را پیدا کنید: آیا قرارهای برنامه ریزی اشتباه بودند یا شما نتوانستید آن را خوب و کامل اجرا کنید. یا هر دلیل دیگری که ممکن است وجود داشته باشد.

نمونه برنامه ریزی

اگر روزهایی تعطیل داشتید:

صبح از ساعت 9تا 13 / عصر از ساعت 15 تا 17 / شب از ساعت 20 تا 22 تاریخ. دینی. عربی در برنامه امروز هست.

و در سایر روزها:

روز اول: 2درس دینی (صبح یکدرس. عصر یکدرس) /  شب 1درس جغرافی

روز دوم: 2درس جامعه . 2درس فنون (صبح دو درس فنون) (عصر یکدرس جامعه. شر هم یکدرس جامعه)

روز سوم: 3درس تاریخ. هرچند صفحه از آمار. اول تاریخ بخون. ریاضی خودش دو روز وقت داره.

برنامه ریزی:

روشی است به صورت گام به گام که برای انجام هر چه بهتر و به موقع فعالیت ها و بها دادن به وقت انجام می شود.

 

ما می توانید با یک برنامه ریزی مناسب :

1- در وهله ی اول باعث ایجاد آرامش و اطمینان در وجود خود شوید. 

2- به موقع، به مطالعه ی تمام دروس خود بپردازید. 

3- اعتماد به نفس را در خود افزایش دهید. 

4- علاقه و عادت به مطالعه را در خود افزایش دهید. 

5- اضطراب و نگرانی از امتحان را حتی در شب امتحان و یا کنکور کاهش دهید.

 

برای داشتن یک برنامه ریزی مناسب می توانید به موارد زیر عمل کنید:

1- همه ی افراد با یکدیگر تفاوت هایی دارند پس بهتر است با توجه به بهره ی هوشی، شرایط و امکانات و عادت های مطالعه شما برای خودتان، برنامه ریزی داشته باشید و از افراد دیگر پیروی نکنید. 

 

2-می توانید از افرادی که دارای تخصص در این زمینه هستند و از روحیات شما آگاهی دارند برای ترتیب دادن یک برنامه استفاده کنید. 

 

3- به ترتیب مطالعه دروس توجه داشته باشید، درس هایی را که به آنها کمتر علاقه دارید اول بخوانید. مخصوصا کنکوری ها می توانند پس از مطالعه ی دو درس اختصاصی حتما یک درس عمومی را مطالعه نمایند. 

 

4- وقتی در برنامه ریزی خود درسی را در ساعت معین مطالعه می کنید همیشه همین روند را ادامه دهید چرا که بعد از مدتی ذهن شما نسبت به آن موضوع شرطی شده و در آن ساعت درس مورد نظر را بهتر یاد می گیرید. 

 

5- میزان یادگیری با مدتی که صرف آن می شود رابطه ی نزدیک دارد، پس توصیه می شود برای مطالعه در روزهای قبل از امتحان، وقت کافی را در نظر بگیرید و روز آخر را صرف دوره کردن مطالب کنید. 

 

7- در برنامه ریزی حتما فرصتی کم را برای تفریح و انجام کارهای مورد علاقه اختصاص دهید. 

 

مطالعه امتحان:

1- در ابتدا می توانید خود را به جای معلم خود قرار دهید. اگر به جای او بودید چه سوالاتی طرح می کردید؟! تجربه نشان داده اکثریت دانش آموزان سوالات را به خوبی پیش بینی می کنند. 

2- سعی کنید ابتدا مطالب را از روی جزوه هایی که در کلاس تدریس شده مطالعه کنید. 

3- سوالات سختی که قبلا موفق به حل آنها نشده اید، مشخص کنید تا در هنگام مطالعه ی امتحان دوباره حل کنید و بخوانید. 

4- می توانید از اطرافیان بخواهید تا در فواصلی مشخص، از شما امتحان بگیرند تا خود را در شرایط آن قرار داده باشید. 

5- مطالب دشوار را به قسمت های ساده تر و کوچک تری تقسیم کنید. 

6- در طول امتحانات استفاده از تلویزیون و سایر سرگرمی ها را به حداقل ممکن برسانید. 

7- مقدار خواب مورد نیاز 7 تا 8 ساعت است. برنامه ی روزانه ی خود را طوری تنظیم کنید که «بیش از این ساعت به خواب اختصاص پیدا نکند.»

8- وجود آرامش ذهنی و عاطفی شرط اصلی مطالعه ی خوب است، تلاش کنید در خانه آرامش کافی برقرار باشد و از مسائلی که موجب اختلاف می شود اجتناب کنید. 

 

اضطراب امتحان:

نوع خاصی از اضطراب است که به آن اضطراب عملکرد تظاهری می گویند. در اضطراب امتحان هر بار که فرد می خواهد امتحان بدهد دچار دلشوره، معده درد، عرق کردن، لرزش و ضربان تند قلب می شود. اصولا اکثر افراد به نوعی دچار اضطراب امتحان می شوند اما آگاهی از چگونگی مقابله با آن می تواند در جلوگیری از وقوع آن موثر باشد.

 

برای خلاص شدن از اضطراب این توصیه ها را به کار ببندید:

الف- همواره باید به خدای بزرگ توکل کرد و هر کاری را با نام او شروع کرد زیرا یاد خدا آرامش دهنده ی دل های مضطرب است. 

ب- توانایی های خود را بشناسید و اعتماد به نفس خود را قوی کنید. 

ج- برنامه ی امتحانی را جایی نصب کنید و پس از هر امتحان روی آن را خط بکشید. این کار انگیزه ی بیشتری برای درس خواندن و احساس نزدیک شدن به پایان امتحانات به وجود می آورد. 

د- به امتحان با این دیدگاه نگاه کنید که انگار فرصتی پیدا کرده اید تا دانسته های خود را نشان دهید. جملات مثبت انتخاب کنید و دائم با خود تکرار کنید. مثل «من آرام و راحت هستم و همه چیز را می دانم». 

 

چه عواملی باعث اضطراب امتحان می‌شود

ه- غلبه بر اضطراب امتحان یک مهارت است و به تمرین احتیاج دارد و یک شبه به دست نمی آید. اگر بتوانید با آن مقابله کنید و تحت کنترل خود در آورید در سایر مراحل تنش زای زندگی نیز حتما به دردتان می خورد. 

 

و- همانطور که قبلا گفته شد عوامل محیطی و اطرافیان نیز نقش بسزائی در این مساله دارند که در اینجا از خانواده ها و معلمان محترم نیز خواهشمندیم محیط مساعد و آرامی را چه در خانه و چه در جلسه ی امتحان برای دانش آموزان عزیز فراهم آورند تا اضطراب آنها کاهش پیدا کند. 

 

متذکر می شویم که اگر مساله ی اضطراب آنقدر در شما جدی است که از امتحان دادن عاجز می شوید، بهتر است با یک مشاور و روانشناس صحبت کنید. آنها می توانند روش هایی مانند آرام سازی(Relaxation) و تکنیک های تنفسی را به شما بیاموزند و به شما برای مقابله با اضطراب کمک کنند. 

 

شب امتحان:

تا این جا مواردی که به وسیله ی آن ها می توان از یک امتحان، سربلند بیرون آمد بیان شد، اما درمورد شب امتحان، مهمترین عاملی که باید درمورد آن رعایت شود، اطمینان و آرامش است. در شب امتحان حتما باید سعی شود از مطالعه ی جدی برای امتحان فردا خودداری شود، چون تا کنون هر چه آموخته اید، کافیست.

 

چرا که این زمان، تنها برای مروری گذرا روی یادگرفته های «قبلی» و اطمینان از دانستن آنهاست. همچنین در این زمان بهتر است از مشاجرات خانوادگی، رفت و آمدهای فراوان، حضور در مکان های شلوغ و پر سروصدا، دیدن و یا شنیدن بیش از حد برنامه های تلویزیونی و سایر عواملی که موجب اتلاف وقت و تشویش خاطر می شوند پرهیز شود.

 

 بهتر است این شب ها کمی زودتر به استراحت بپردازید تا روز بعد با شادی بیشتری در جلسه حضور یابید. صبج قبل از خروج از خانه، حتما صبحانه ی مناسب و یا غذای مختصر و مغذی صرف کنید. بدون تغذیه، مغز شما در انجام فعالیت های لازم مثل حل مساله دچار مشکل می شود. سعی کنید زودتر از خانه خارج شوید تا با خیالی آسوده به محل امتحان برسید. 

 

جلسه امتحان:

در انتها، رعایت موارد زیر نیز می تواند در جلسه ی امتحان مفید واقع شود:

1- به موقع سرجلسه ی امتحان بروید و پیش از آغاز امتحان، سر جای خود بنشینید. 

2- به محض گرفتن ورقه ی امتحانی به خود قوت قلب بدهید و تلقین کنید که از عهده ی امتحان به خوبی بر می آیید. 

3- ابتدا نگاهی اجمالی به سوالات بیندازید و حتما وقت را در نظر بگیرید. 

4- با یاد و نام خدا پاسخ به سوال ها را آغاز کنید و اگر سوالات تشریحی است هر اطلاعاتی که در مورد سوال دارید بنویسید چون یک پاسخ ناقص، بسیار بهتر از ننوشتن پاسخ است ولی در امتحان تستی اگر پاسخ غلط دارای نمره ی منفی بود، نباید به سوالاتی که یقین ندارید، پاسخ دهید. 

5- سوال را خوب و با دقت بخوانید تا مطمئن شوید که سوال چه چیزی را از شما می خواهد؟! 

6- اگر پاسخ سوالی را نمی دانید هرگز روی سوال ترمز نکنید. زیرا این امر موجب اتلاف وقت و نگرانی شما می شود. کنار سوالاتی که پاسخ آنها را نمی دانید یک علامت (مثلاً -) و در کنار سوالاتی که فکر می کنید می توانید آنها را حل کنید ولی نیاز به زمان زیادتری دارند یک علامت دیگر (مثلا أ—) بزنید.پس از آنکه تمامی سوالات ساده را پاسخ دادید به سراغ سوالات (أ—) و(-) بروید و در کمال آرامش تا آنجا که می توانید پاسخ دهید. 

7- با خط خوانا بنویسید و شکل ها را با دقت ترسیم کنید. اگر سوال چند قسمت دارد، بین سوالات حتما خط بکشید و آنها را از هم جدا کنید. در مجموع به نحوی بنویسید که تصحیح کننده از خواندن آن لذت ببرد و احساس خوبی داشته باشد. این موضوع قطعا در تصحیح برگه ی شما موثر خواهد بود. 

8- اگر در جلسه ی امتحان دچار آشفتگی شدید، از تکنیک «وقفه ی آزمون»استفاده کنید. برای چند دقیقه امتحان را رها کنید و اعمال زیر را انجام دهید: پاها را کف زمین گذاشته و ستون فقرات خود را کاملا عمودی و صاف نگه دارید. نفس عمیقی بکشید، چند ثانیه نگه دارید و بعد به طور کامل و آرام بیرون دهید و تا سه بار تکرار کنید. 

9- در پاسخ دادن سعی کنید بی خود حاشیه نروید. 

10- قبل از دادن ورقه ی امتحان، نوشته های خود را مرور کنید. 

11- هیچ عجله ای برای دادن ورقه نداشته باشید و تا آنجا که می توانید فکر کنید و تا پایان وقت صبر کنید. 

 برای برنامه ریزی امتحانات نهایی با ما در ارتباط باشید.