منظور از ابعاد استاندارد روشویی کابینتی چیست ؟

روشویی کابینتی یکی از مهم ترین و واجب ترین وسایل یا همان اکسسوری سرویس بهداشتی می باشد به دلیل اشغال کردن فضای زیاد سرویس بهداشتی باید توجه زیادی بهش داشت و روشویی ها بسیار متنوع هستند از همه لحاظ قیمت رنگ جنس و غیره و یه نکته خیلی مهمه روشویی است که باید بدانید و از شما خواهش می کنم اگر دوستانی یا همسایه ای یا هرکسی که دیگر می دانید دست خرید گوشی را دارد حتما اینکه این مقاله را به اشتراک بگذارید .

بحث این مقاله درباره ابعاد کابینت روشویی می باشد دقیقاً کابینت روشویی هم ابعاد استاندارد دارد که باید بدانید چنانچه قبل از خرید روشویی آیا کابینت مورد نظر شما مورد اندازه سرویس بهداشتی می باشد و مجموعه آرسیتا یک مقاله با موضوع ابعاد استاندارد کابینت روشویی را به صورت کامل نوشته اند .

 حتماً قبل از خرید کابینت سرویس بهداشتی خود را اندازه گیری کنید که هیچ وقت دچار مشکل نشوید .

 

سایز های مناسب روشویی کابینت
سایز های مناسب روشویی کابینت
سایز های مناسب روشویی کابینت

سایز های مناسب روشویی کابینت

روشویی ها باید طوری طراحی شود که هر فردی چقدر بلند قد کوتاه بتواند به راحتی از کابینت روشویی استفاده کند و این شیر آلات های روشوئی عموما به دو صورت نصب میشود رو کار  و توکار و نکته مهمتر از آن نباید شیر خیلی از روشویی  دور  باشد ما در این مقاله ابعاد استاندارد روشویی کابینتی  به صورت کامل  همراه با عکس  توضیح  داده ایم 

اما یک پشت ما نمیر به صورت خلاصه به شما می‌دهند  تا حدودی شما با قضیه استانداردهای روشویی  آشنا شوید  روشویی ها از ایشان  باید ۴۰ تا ۵۵ سانت باشه و طول شون باید ۴۰ تا ۶۰  سانتیمتر باشه و ارتفاع آنها باید ۸۰ سانتی متر باشه و فاصله استاندارد در تا حمام دستشویی  باید ۷۰ تا ۸۰ سانتیمتر باشد و  حداکثر ابعاد روشویی باید  در ۱۱۰   ، 110 باشد 

آیا ابعاد روشویی به قیمت روشویی کابینت دار بستگی دارد
آیا ابعاد روشویی به قیمت روشویی کابینت دار بستگی دارد
آیا ابعاد روشویی به قیمت روشویی کابینت دار بستگی دارد 

آیا ابعاد روشویی به قیمت روشویی کابینت دار بستگی دارد ؟

قیمت روشویی کابینت دار به عوامل مختلفی بستگی دارد نمی توانیم به صورت کلی بگوییم ابعاد تاثیر مستقیمی بر روی خرید روشویی کابینت دار دارد عوامل مختلفی می‌توانند بر افزایش قیمت تاثیر بگذارد اما با قاطعیت می گویم عوامل اصلی بر روی قیمت کابینت جنس آن کابینت میباشد.

طول مناسب روشویی باید چقدر باشد ؟

اتفاق یا همان توله کابینت خیلی مهم است و باید دقت زیادی گذاشته شود همانطور که  بالاتر خدمتتان توضیح داده ام طول استاندارد روشویی باید ۸۵ تا ۹۰ سانتیمتر باشد عمق برای روشویی باید کمتر از ۱۰ سانتیمتر نباشه دیگر درصورتی ارتفاع بالاتر از استانداردش نصب بشه دست مسلط این روی شیر دستشویی ندادیم و همینطور افراد قد بلند تر یا قد کوتاه تر نمی توانند به راحتی از روشویی استفاده کند