هزینه معوق چیست؟

هزینه واگذار شده به چه معناست؟

هزینه های واگذار شده و پیش پرداخت ها (که به عنوان هزینه پیش پرداخت نیز شناخته می شود)، هر دو هزینه هایی هستند که قبلا برای محصولات یا خدمات بدون مصرف که هنوز دریافت نشده اند، رخ داده اند.

چنین هزینه هایی دارایی هایی برای شرکت هستند که آن ها را پرداخت می کنند؛ زیرا قبلا برای محصولات و خدماتی که هنوز دریافت می کنند یا هنوز استفاده نمی شوند، پول پرداخت کرده اند. این شرکت نمی تواند آن ها را در مورد بیانیه فعلی سود و زیان یا بیانیه درآمد گزارش دهد، زیرا پرداخت ها در آینده به طور موثر هزینه خواهند شد.

این هزینه های آینده باید در ترازنامه شرکت تا لحظه ای که بتوان آن ها را در یک زمان یا در یک دوره تعریف شده در بیانیه سود و زیان تشخیص داد، به تعویق بیفتد.

به عنوان مثال فرض کنید برای یک سال بیمه، 1200000هزارتومان به صورت یکجا پرداخت می کنیم. ما در حال حاضر هزینه را پرداخت می کنیم اما هنوز از این سرویس استفاده نکرده ایم. بنابراین، ما این هزینه جدید را در یک حساب پیش پرداخت قرار می دهیم و تصمیم می گیریم که آن را به صورت ماهانه تشخیص دهیم. هر ماه، برای ۱۲ ماه آینده، 100هزار تومان به عنوان هزینه شناخته خواهد شد. این کار برای شما با استفاده از نرم افزار حسابداری رایگان راحت تر میشود و این نرم افزار به صورت اتوماتیک کار را انجام میدهد.

هزینه های واگذار شده در مقابل. هزینه های پرداختی

شرکت ها این فرصت را دارند که پیش از هزینه های خاص مربوط به انجام کسب وکار، هزینه ها را پرداخت کنند. این می تواند یک ورودی حسابداری در ترازنامه ایجاد کند که به عنوان هزینه پیش پرداخت یا هزینه معوق شناخته می شود. برای اهداف حسابداری، هم هزینه پیش پرداخت و هم هزینه های معوق در ترازنامه شرکت ثبت می شوند و در صورت تعدیل بر بیانیه درآمد شرکت نیز تاثیر خواهند گذاشت.

Image for post
Image for post

 

از آنجا که یک کسب وکار بلافاصله از مزایای خرید خود بهره مند نمی شود، هم هزینه های پیش پرداخت و  هزینه های معوق به عنوان دارایی در ترازنامه شرکت ثبت می شوند تا زمانی که هزینه تحقق یابد. هم هزینه های پیش پرداخت و هم هزینه های معوق، پرداخت های پیش پرداخت هستند، اما تفاوت های آشکاری بین این دو اصطلاح رایج حسابداری وجود دارد. همانطور که در زیر بحث شد، یکی از تمایزهای کلیدی زمان است. دارایی ها و بدهی ها در یک ترازنامه هر دو به طور معمول اقلام خط خود را بین جاری و بلند مدت تقسیم می کنند.

هزینه های واگذار شده

هزینه های شرکت که به عنوان هزینه های معوق نیز شناخته می شوند، در دسته دارایی های بلند مدت قرار می گیرند. هنگامی که یک کسب وکار پول نقد را برای پرداخت قبوض خود پرداخت می کند که در آن مصرف بلافاصله رخ نمی دهد یا در طول ۱۲ ماه آینده برنامه ریزی نشده است، یک حساب هزینه معوق ایجاد می شود تا به عنوان یک دارایی غیر جاری در ترازنامه نگهداری شود. مصرف کامل یک هزینه معوق سال ها پس از خرید اولیه خواهد بود.

 

به عنوان مثال، یک کسب وکار که اوراق قرضه برای افزایش سرمایه منتشر می کند، هزینه های سنگینی را در طول فرآیند صدور متحمل می شود. این هزینه ها ممکن است شامل هزینه های قانونی برای تهیه اسناد، هزینه های بانکی سرمایه گذاری برای اوراق قرضه، یا هزینه های مربوط به خدمات حسابداری باشد که همه آن ها می توانند تا صدها هزار دلار برای شرکت اضافه کنند. هزینه های صدور بدهی را می توان به عنوان یک هزینه معوق طبقه بندی کرد، و شرکت می تواند بخشی از هزینه ها را به طور مساوی در طول عمر ۲۰ یا ۳۰ ساله اوراق قرضه کاهش دهد.

برای اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه کنید

هزینه های پیش پرداخت

بسیاری از خریدهایی که یک شرکت از قبل انجام می دهد، تحت عنوان هزینه پیش پرداخت طبقه بندی می شوند. این هزینه های پیش پرداخت، هزینه هایی هستند که یک کسب وکار در طول یک سال خرید، مانند بیمه، اجاره یا مالیات، از آن ها استفاده می کند. تا زمانی که سود خرید محقق نشود، هزینه های پیش پرداخت به عنوان دارایی جاری در ترازنامه ذکر می شوند.

تفاوت های کلیدی

هم هزینه های پیش پرداخت و هم هزینه های معوق، جنبه های مهم فرآیند حسابداری برای یک کسب وکار هستند. به این ترتیب، درک تفاوت بین این دو اصطلاح برای گزارش و محاسبه دقیق هزینه ها ضروری است.

 

هنگامی که یک شرکت هزینه های خود بدست می اورد ، آن ها هزینه را  را از دارایی های موجود در ترازنامه به هزینه های صورت درآمد منتقل می کنند و خط پایین (یا درآمد خالص)را کاهش می دهند. مزیتی که در اینجا وجود دارد این است که هزینه ها شناسایی می شوند و درآمد خالص کاهش می یابد، در دوره زمانی که در آن سود به جای هر زمان که پرداخت می شود، محقق می شود.