صورت معاملات فصلی چیست

صورت معاملات فصلی چیست؟

یکی از راه‌کارهای تسریع در روند ارزیابی مالیات و افزایش دقت و شفافیت در آن، دریافت صورتحساب معاملات فصلی در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت است. این روش که به نام مالیات فصلی شناخته می‌شود، چند سالی است که در ایران و با نام صورت معاملات فصلی به‌صورت قانونی در حال اجراشدن است. همان‌طور که گفته شد در این روش صاحبان کسب‌وکار فهرست معاملات خود را به‌صورت فصلی به سازمان امور مالیاتی تقدیم می‌کنند

معاملات فصلی

به‌تمامی خریدوفروش‌هایی که مؤدی حقیقی و حقوقی در مدت‌زمان معین انجام می‌دهد معاملات فصلی گفته می‌شود. در حقیقت همان‌گونه که از نام آن پیداست، این مدت‌زمان معین به‌صورت سه‌ماهه بوده و آغاز هر فصل خورشیدی، آغاز دوره سه‌ماهه است. در این دوره‌های سه‌ماهه مؤدی فهرست تمامی مبادلات خود را به همراه اطلاعات طرف معامله و دیگر اطلاعات موردنیاز به سازمان امور مالیاتی تقدیم می‌کند

طبق قانون مالیات های مستقیم ، برخی از اشخاص حقوقی و حقیقی باید صورت همه معاملات خود را به سازمان امور مایاتی بفرستند. طبق ماده 169 قانون مالیات های مستقیم  اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت ‌نام در نظام مالیاتی می‌شوند ، مکلفند برای انجام معاملات خود صورت حساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورت حساب‌ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارائه کنند

تفاوت مالیات بر ارزش افزوده  و صورت معاملات فصلی

 

معاملات فصلي با مالیات ارزش افزوده تفاوت دارد، که در این زمینه پیشنهاد می کنیم نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده را مطالعه کنید. تفاوت معاملات فصلی با مالیات ارزش افزوده به این صورت است که معاملات فصلي فقط یک فهرست معاملات می باشد، که جهت مشخص شدن بهتر معاملات و معامله گران مورد استفاده قرار گرفته و هیچ مالیات جداگانه ای بابت آن دریافت نخواهد شد.

اما اشخاصی که مشمول مالیات برارزش افزوده می باشند، علاوه بر پرداخت مالیات باید حتما صورت معاملات فصلي خود را ارائه دهند

Image for post
Image for post

مهلت ارسال صورت معاملات فصلی

معاملات فصلی باید در دوره‌های سه‌ماهه و بر اساس فصول شمسی به سازمان امور مالیاتی ارسال شوند؛ یک گزارش برای فصل بهار، یک گزارش برای فصل تابستان و به همین ترتیب برای پاییز و زمستان. مهلت ارسال صورت معاملات فصلی تا 45 روز یا همان یک ماه و نیم پس از پایان فصل است. به‌طور مثال، تا 15 مرداد فرصت دارید صورت معاملات فصل بهار خود را به سازمان امور مالیاتی ارسال کنید.

 

درصورتی‌که سررسید سال مالی یک شرکت در میان یکی از فصول شمسی باشد، آن شرکت موظف است یک گزارش معاملات فصلی برای شروع فصل تا شروع سال مالی و یک گزارش معاملات فصلی از شروع سال مالی تا پایان همان فصل ارائه دهد.

باوجود مهلت یک ماه نیمی که در قانون به آن اشاره‌شده، در مواردی برحسب ضرورت وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌تواند مهلت ارسال صورت معاملات فصلی را تمدید و یا نحوه ارسال آن را تغییر دهد

عدم ارسال صورت معاملات چه جرایمی دارد

در صورتی که مودی شماره اقتصادی خود یا طرف معامله را ارائه ندهد، در صورتحساب خود از شماره اقتصادی دیگران استفاده نماید، در صورتحساب دیگران از شماره حساب خود استفاده نماید و یا صورتحساب خود را ارائه ندهد، مشمول جریمه ای به مبلغ 2 درصد از مبلغ مورد معامله خواهد شد.

همچنین اگر مودی از روش هایی که توسط سازمان امور مالیاتی اعلام می شود، برای ارسال صورت معاملات فصلي خود استفاده ننماید، مشمول جریمه ای به مبلغ 1 درصد مبلغ معاملاتی فهرست های اعلام نشده خواهد شد

اگر خریدار یا فروشنده از اعلام کد اقتصادی خود امتناع کردند چه کار باید انجام دهیم

در صورتی که خریدار یا فروشنده کد اقتصادی خود را ارائه ندهند، طرف دوم معامله باید کد اقتصادی خود را همراه با مشخصات طرف مقابل برای سازمان امور مالیاتی ارسال نماید. بدین طریق فردی که کد اقتصادی خود را ارسال نموده است، به مشکل نخورده و فقط طرفی که از ارسال کد اقتصادی امتناع نموده است جریمه خواهد شد

جریمه‌های مربوط به ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم

به دلیل اهمیت اجرایی کردن این ماده از قانون مالیات‌های مستقیم، ضمانت اجرایی برای آن در نظر گرفته‌ شده است که ما برای شما چندین مورد از ان را شرح میدهیم

عدم صدور فاکتور در معاملات روزانه، معادل 2% مبلغ مورد معامله جریمه به همراه خواهد داشت

در صورتی‌که در صورتحساب معامله، کد اقتصادی خریدار و یا فروشنده ثبت نشود، سازمان 2% مبلغ معادله را به عنوان جریمه در نظر خواهد گرفت

اگر یک واحد اقتصادی، گزارش فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی ارائه ندهد، معادل 1% مبلغ کل معاملاتی که گزارش آنها را ارائه نکرده‌ است، جریمه خواهد شد

اگر یک واحد اقتصادی برای صدور فاکتور معاملات خود از شماره اقتصادی دیگران استفاده کند و برعکس، 2% مبلغ فاکتور جریمه خواهد شد

اگر یکی از واحدهای اقتصادی همزمانکد اقتصادی خود و یا طرف معامله را در صورتحساب ثبت نکند یا کلا برای معاملات خود صورتحساب صادر نکند، حداکثر 2% مبلغ فاکتور جریمه خواهد شد. به بیان ساده‌تر، اگر این سه تخلف همزمان انجام شوند برای مؤدی فقط 2% جریمه محاسبه می‌شود. با هدف اجرای درست ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم، توضیحات بیشتری در قالب چند تبصره ارائه شده‌ است که لازم است مودیان مالیاتی از این تبصره‌ ها نیز آگاهی کامل داشته‌ باشند

Image for post
Image for post

تعریفی ساده از گزارش صورت معاملات فصلی

مالیات یکی از مهم‌ترین منابع تامین بودجه دولت است که بر اساس درآمدها و دارایی‌های شرکت ارزیابی و محاسبه می‌شود. برای تعیین نرخ مالیات هر یک از کسب‌و‌کارها، کارشناسان امور مالیاتی در کنار دسترسی به اسناد مالی واحدهای اقتصادی مانند دفاتر قانونی و دفاتر مشاغل، می‌توانند از صورت‌حساب‌های موردی نیز برای تعیین دقیق درآمد مشمول مالیات کمک بگیرند. گزارش صورت معاملات فصلی چیست؟ گزارشی به عنوان بازوی اجرایی سازمان مالیاتی به‌شمار می‌رود.

به منظور شناسایی صورت معاملات فصلی چیست؟ باید گفت هر واحد اقتصادی، سازمان امور مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی، کارت اقتصادی تعریف کرده‌ است که در آن شماره اقتصادی برای اشخاص ثبت شده و می‌بایست این شماره در فاکتورهای خرید و فروش، صورتحساب‌ها و فرم‌ها درج شود تا پیگیری معاملات واحدهای اقتصادی با دقت بالاتری انجام شود.

به گزارش‌های مالی که بر اساس ماده 169 و 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم تنظیم می‌شوند، صورت معاملات فصلی، معاملات خرید و فروش، گزارشات خرید و فروش فصلی، گزارشات فصلی موضوع ماده 169 گفته می‌شود

نکته ای در رابطه با صبت نام در نظام مالیاتی

اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع قانون 169 مالیاتهای مستقیم موظف هستند برای هر واحد شغلی یا هر محل به صورت جداگانه در نظام مالیاتی ثبت‌نام کنند. حال اگر صاحبان مشاغل بیشتر از یک محل فعالیت برای همان مجوز داشته‌ باشند، می‌توانند یک بار ثبت‌نام کنند به این شرط که یک محل را به عنوان محل اصلی و محل‌های دیگر را به عنوان شعبه معرفی کنند.

مشاغلی که به صورت مشارکتی فعالیت می‌کنند نیز موظف هستند به هنگام ثبت‌نام، اطلاعات تمام شرکا و نسبت سهم هر شریک را اعلام کنند. مشمولین ثبت‌نام می‌بایست هر گونه تغییر در فعالیت خود مانند انحلال، تعطیلی موقت یا دائم فعالیت، تغییر شغل، تغییر نام، تغییر آدرس، تبدیل فعالیت انفرادی به جمعی و برعکس را حداکثر ظرف مدت دو ماه از زمان ایجاد تغییر به سازمان اعلام کنند

نتیجه گیری

از انجایی که ما به صورت فصلی (هر 3 ماه) باید گزارشی تهیه و تحویل اداره مالیات دهیم داشتن حسابداری مطمئن و  نرم افزار حسابداری اگر برای شرکت است نرم افزار حسابداری شرکتی  اگر برای فروشگاه است نرم افزار حسابداری فروشگاهی تهیه کنیم