6 راه نوسان گیری در بورس برگرفته از سایت چرتکه ( استاد همتی عزیز )

 

 

نوسان را می توان تغییرات قیمت سهام در کوتاه مدت تعریف کرد.