فروشگاه کتاب سروش

Image for post
Image for post


فروشگاه کتاب سروش
کتاب‌ها، چنان قدرتی دارند که به یک آن، ما را از جایمان، در یک پروژه‌ی سخت کاری یا روابط اجتماعی فرسایشی، جدا کنند و به سرزمینی ببرند که نوید آرامش یا هیجان یا ثروت و موفقیت می‌دهد شاید اولین کاری که باید انجام دهیم، پیدا کردن یک لیست راهنما از کتاب‌هایی است که آن‌قدر تاثیرگذار بوده‌اند که همیشه در فهرست بهترین‌های مردم در سراسر تاریخ ادبیات قرار گرفته‌اند و باید آن‌ها را خواند. ما در این سایت سعی داریم بهترین کتابها را در حوزه اقتصاد، موفقیت ، ثروت ، روانشناسی ، رمان ، گردشگری ، تاریخی و... با قیمتی ناچیز و با تضمین برگشت وجه در صورت عدم رضایت در اختیار علاقه مندان قرار دهیم. ما به علاقمندان کتابخوانی این تضمین صد در صدی می دهیم که اگر حتی یک درصد ناراضی باشند وجه را در اسرع وقت به حساب دوستان برگردانیم. ما اعتقاد داریم که این کتابها ارزشمند و راهگشای بسیار مهمی برای موفقیت ، ثروت و ... می باشد و می تواند افقی جدیدی به سوی پیشرفت در زندگی به روی همه کسانی که می خواهند به موفقیت برسند باز می کند.

https://fapool.ir/shop/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B4