کتاب داستان صوتی تدریس در بهار دل انگیز ، با صدای امیر اردلان داودی

فروشگاه فایل فروشگاه کتاب سروش

کتاب داستان صوتی تدریس در بهار دل انگیز ، با صدای امیر اردلان داودی

 

 

تدریس در بهار دل انگیز ، از داستان های کوتاه کتاب سنگر و قمقمه های خالی ،می باشد. نویسنده این اثر بهرام صادقی ، فیلسوف ترین نویسنده معاصر ایران به شمار می رود.

صادقی از نویسندگان برجسته ی معاصر است که آثاری به شیوه هایی نوین ازخود برجای گذاشته است. این آثار به دلیل به کار گرفتن اکثر اصول داستان های مدرن وپست مدرن ،قابلیت بررسی از این دیدگاه را داراست.نگارنده در این جستار ،در حین ذکر کردن برخی از مشخصه های داستان های مدرن وپست مدرن ،داستان هایی از صادقی که این ویژگی ها در آن ها دیده می شود ،به عنوان نمونه آورده شده است. درپایان به این مساله اشاره شده است که صادقی پیشگام در ادبیات پست مدرن ایران و همگام با داستان نویسان پست مدرن جهان،داستان هایی با سبک وشیوه ی آن ها نوشته است.

در این داستان با آدم مایوسی روبرو می شویم که هم ترس از مرگ دارد و هم مرگ را به سخره گرفته است. بیاد بیاوریم سخنرانی مشهور هوشنگ گلشیری را که در مراسم بزرگداشت صادقی کرده است. در داستان ” تدریس در بهار دل انگیز” فضا رعب آور و…