تاریخ  ضرب سکه مهم است

Image for post
Image for post

برخی از فروشندگان در زمان فروش سکه توجهی به سال ضرب سکه ندارند اما هنگام خرید، سال ضرب را بهانه‌ای برای کاهش خرید قرار می‌دهند. از نظر بانک مرکزی اختلاف قیمت میان سکه‌ها به‌علت تفاوت در سال ضرب آن‌ها موجه نیست و برای حل این مشکل قرار است در آینده‌ای نزدیک زمان ضرب از روی سکه‌ها برداشته شود اما واقعیت این است که تمام سکه‌هایی که از سال 86 به بعد ضرب شده‌اند از نظر قیمت هیچ تفاوتی ندارند اما در مورد سکه‌های قبل از سال 86 ارزش سکه از دست می‌دهند و فقط هنگام فروش وجه طلای آن پرداخت می‌شود.