کوه قلم سر طبس

دانلودکتابهایی که تو را به موفقیت و ثروت می رساند.

در منطقه کوه یخاب طبس در حاشیه کویر دشت کویر کوه منفرد و تنها سر بر آسمان آورده که در کنار این کوه زیبا و سرسخت که صعود برآن براحتی ممکن نیست دو چاه آب از دل زمین می جوشد ، این کوه را بنا بر گفته مادرم به این خاطر قلم سر گفته اند که کلاغی یک قلم و یک سر انسان را که پیدا کرده بود با خود بر بالای کوه مذکور آورده بود و از این به بعد این کوه سرسخت به کوه قلم سر معروف شده است. کوه سرسخت قلم سر یکی از جاذبه های گردشگری کوههای حاشیه کویر ایران محسوب می شود به یکبار دیدن آن می ارزد.