کتاب ۱۰ سفرنامه

برای دانلود کتاب به این لینک سربزنید فروشگاه فایل فروشگاه کتاب سروش

کتاب ۱۰ سفرنامه

 

Image for post
Image for post

 

 

توضیحات محصول

 

کتاب ده سفرنامه یا سیری در سفرنامه های جهانگردان خارجی راجع به ایران، شامل گزیده هایی از بهترین سفرنامه های دیپلماتها و خاورشناسان و جهانگردان معروف خارجی در سه قرن اخیر است که هرکس با مسائل تاریخی سروکار داشته باشد لامحاله باید این افراد را بشناسد و از مهمترین بخش های سفرنامه های آنها درباره مسائل سیاسی و اجتماعی و اقتصادی ایران آگاهی یابد.

کتاب ۱۰ سفرنامه شامل ۱۰ بخش است

  1. سفرنامه کروسینسکی
  2. سفرنامه جیمز فریزر راجع به نادرشاه
  3. سفرنامه ویلیام فرانکلین
  4. سفرنامه سرهارفورد جونز بریج
  5. سفرنامه سرجان ملکم
  6. سفرنامه ادوارد اسکات وارینگ
  7. نوشته سرهارد فورد جونز از دربار ایران
  8. خاطرات جیمز موریر راجع به ایران
  9. سفری به بلوچستان و سندازپوتینگر
  10. موقعیت جغرافیایی امپراطوری ایران از ماکدونالدکینر

بخشی از کتاب ۱۰ سفرنامه

جنگ و ستیرهای دائم و تمام ناشدنی برادران در حقیقت یک نوع مصیبت برای خودشان و پیروانشان می باشد. در همین موقع آنها از طرف بیگلر بیگی بهبهان احضار شدند تا مبالغی کلان بابت خراج سالیانه پرداخت نمایند. با اینکه سکنه شهری و روستایی این منطقه زیر سلطه مستبدانه حکومت شوشتر قرار دارد ولی احکام و فرامین او در بین عشایر کوچ روی این منطقه به مورد اجرا گذاشته نمی شود. قبایل زیادی عرب زبان و فارسی زبان در خوزستان سکونت دارند که بزرگترین قبایل عرب زبان دو قبیله آل کثیر و بنی لام را تشکیل می دهند. قبیله آل کثیر به شاخه های متعددی تقسیم می گردند و احشام خود را در مراتع کنار کارون و آب زال و کرخه می چرانند. قبیله بنی لام شاید کمتر از آل کثیر نباشد. آنان نیز سواحل دجله و گیندز را در اختیار خود دارند. طوایف فارسی زبان کمتر از مناطق کوهستانی وارد صحرا می شوند چرا که آنان طوایفی متمرد و یاغی هستند و اغلب به دزدی و راهزنی اشتغال دارند و ترجیح می دهند در ارتفاعات و مناطق صعب العبور زندگی کنند تا بتوانند غنایمی را به دست آورند.

مترجم: مهراب امیری