کتاب چرا عقب مانده ایم

فروشگاه فایل فروشگاه کتاب سروش

کتاب چرا عقب مانده ایم

 

 

کتاب چرا عقب مانده ایم

Image for post
Image for post

 

 

توضیحات محصول

 

نمایش فهرست مطالب

  • کتاب چرا عقب مانده ایم جامعه شناسی مردم ایران و علت سیر نزولی پیشرفت  از دیدگاه دکتر علی محمد ایزدی را بیان می کند.
    • فهرست کتاب چرا عقب مانده ایم نویسنده علی محمد ایزدی
    • نویسنده کتاب پیش رو میگوید: من خیلی علاقه مند بودم بفهمم چرا ایران عقب مانده است ، مردمی که آن همه طرفدار دکتر مصدق بودند، یک دفعه بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ شمسی، خانه کوب شدند. کتاب ما چرا عقب مانده ایم من هم به نوعی پاسخ به این سوال بود که چرا بعد از کودتا علیه دکتر مصدق، مردم بی تفاوت شدند.

کتاب چرا عقب مانده ایم جامعه شناسی مردم ایران و علت سیر نزولی پیشرفت  از دیدگاه دکتر علی محمد ایزدی را بیان می کند.

 دکتر علی محمد ایزدی، نویسنده کتاب چرا عقب مانده ایم ، ابتدا مواردی را به عنوان پیش فرض و مقدمه اثبات نظریه خود طرح کرده است:
۱- قبول اینکه جامعه ما عقب­ افتاده است. به این معنی که در آن جهل و ظلم و فقر وجود دارد.
۲- پذیرش اینکه اکثر افراد جامعه ما از نظر روانی آسیب­ دیده­ اند و خلقیات و عقب­­ ماندگی­ هایمان معلول آن است.
۳- اینکه این آسیب­ دیدگی خود علتی دارد.
۴- اینکه این آسیب­ دیدگی خوشبختانه علاج­ پذیر است.
۵- اینکه راه­های درمان فراوانند، ولی راهی را که فکر می­کنم بنا به فطری و قابل اجرا بودنش بهترین راه باشد، راهی است که پیامبران رفته­ اند. یعنی تبعیت از قانون طبیعی بشر و اصلاح باورهای منحرف شده مردم.

نکته ای که تذکرش در اینجا بسیار ضروریست ، این است که:

  • من هیچگاه نمی گویم همه ایرانیان چنین هستند.
  • هیچگاه نمی گویم این خلقیات مخصوص ایرانیان است و ملل دیگر از آن مبرایند.

آنچه می گویم و به آن اعتقاد دارم اینست که:

  • اکثر ما ایرانیان چنین خلقیاتی را داریم، و فرض این است که اوضاع و احوال زندگی و عقب افتادگی هایمان اکثرا نتیجه قهری همین خلقیات است.
  • این فرضیه ارائه شده می تواند توسط صاحب نظران قبول و یا رد شود.

علی محمد ایزدی در این کتاب معایب اخلاقی مردم ایران را مهمترین علت عقب افتادگی ایران می داند.

وی در این کتاب ، برای اثبات فرضیه اش، از قرآن به عنوان منبعی از حقایق و بهترین چوب میزان برای تشخیص خوب و بد به معنای واقعی کلمه و از تجربیات عینی خود و منطق و استدلال و نظریات دانشمندان، به عنوان روش های علمی استفاده کرده ام.

فهرست کتاب چرا عقب مانده ایم نویسنده علی محمد ایزدی

فصل اول : چرا عقب افتاده ایم

فصل دوم : شخصیت اخلاقی ما ایرانیان

نظریات خارجیان درباره ما ایرانیان

نظریات خودمان درباره خلقیات خودمان

مشاهدات و ملاحظات بر آنچه می گوییم و می کنیم

رانندگیمان آیینه ی تمام نمای خلقیاتمان

فصل سوم : تحلیل شخصیت اخلاقیمان

بخش اول – شناخت انسان

بخش دوم – دروغ عله العلل عقب افتادگی هایمان است

نویسنده کتاب پیش رو میگوید: من خیلی علاقه مند بودم بفهمم چرا ایران عقب مانده است ، مردمی که آن همه طرفدار دکتر مصدق بودند، یک دفعه بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ شمسی، خانه کوب شدند. کتاب ما چرا عقب مانده ایم من هم به نوعی پاسخ به این سوال بود که چرا بعد از کودتا علیه دکتر مصدق، مردم بی تفاوت شدند.