کتاب شخصیت شناسی به زبان ساده اثر جرالد متیوز

فروشگاه فایل فروشگاه کتاب سروش

کتاب شخصیت شناسی به زبان ساده اثر جرالد متیوز

 

 

کتاب شخصیت شناسی به زبان ساده اثر جرالد متیوز

Image for post
Image for post

 

 

توضیحات محصول

 

نمایش فهرست مطالب

  • در کتاب شخصیت شناسی به زبان ساده ،جرالد متیوز افراد را مورد ارزیابی قرار می دهد.
    • می‌توان ارزیابی و شخصیت شناسی جرالد متیوز را الگوهای معین و مشخصی از تفکر، هیجان و رفتار تعریف کرد که سبک شخصی فرد را به عنوان روانشناسی اجتماعی، در تعامل با محیط اجتماعی و مادی‌اش رقم می‌زند.
      • شناخت شخصیتی ارزیابی شخصیت ۵ بعد اصلی شخصیت بیولوژیک ویژگی‌های شخصیتی تاثیرات محیطی روانپزشکی روانشناسی لباس روانشناسی رنگ‌ها

در کتاب شخصیت شناسی به زبان ساده ،جرالد متیوز افراد را مورد ارزیابی قرار می دهد.

می‌توان ارزیابی و شخصیت شناسی جرالد متیوز را الگوهای معین و مشخصی از تفکر، هیجان و رفتار تعریف کرد که سبک شخصی فرد را به عنوان روانشناسی اجتماعی، در تعامل با محیط اجتماعی و مادی‌اش رقم می‌زند.

به بیانی ساده تر، رفتارهای یک شخص شامل ویژگی‌های نسبتاً پایدار و با ثبات است که در توصیف آن‌ها از صفاتی همچون زودرنج، مضطرب، پر حرف، درونگرا و برون‌گرا و غیره استفاده می‌شود.

درحالیکه هیچ تعریفی از این مقوله به طور توافقی وجود ندارد، اکثر نظریه ها بر انگیزه و تعامل روانی با محیط زیست تمرکز می کنند. نظریه های مبتنی بر صفات، مانند آنهایی که توسط ریموند کاتتل تعریف شده است.

در مطالعه روانشناسی شخصیتی، به مطالعه تمایلاتی که باعث بوجود آمدن اختلاف نظر در رفتار می باشد، میپردازد. رویکردهای بسیاری برای مطالعه وجود دارد، ازجمله نظریه های مبتنی بر شناخت، یادگیری و ویژگی های روان شناختی، و روش های روان شناسی شخصیت و انسانی وجود دارد.

روانشناسی شخصیت نیز در میان نظریه پردازان اول، با چند نظریه تاثیرگذار توسط زیگموند فروید، آلفرد آدلر ، گوردون آلورت ، هانس آیزنک ، آبراهام ماسلو و کارل راجرز مطرح شده است.

 

آنچه که در کتاب می‌خوانید:

شناخت شخصیتی
ارزیابی شخصیت
۵ بعد اصلی شخصیت
بیولوژیک
ویژگی‌های شخصیتی
تاثیرات محیطی
روانپزشکی
روانشناسی لباس
روانشناسی رنگ‌ها

مترجم: سینا رضائی