کتاب داستانهای کوتاه انگلیسی بهمراه ترجمه فارسی

فروشگاه کتاب سروش

کتاب داستانهای کوتاه انگلیسی بهمراه ترجمه فارسی

 

 

کتاب داستانهای کوتاه انگلیسی بهمراه ترجمه فارسی

Image for post
Image for post

 

 

توضیحات محصول

 

توضیحات: بیش از 50 داستان کوتاه انگلیسی به همراه ترجمه فارسی 

داستانهای : قرض ، هدیه ای برای مادر ،طاووس و لاک پشت، موفقیت و سقراط، نسخه، بوجود آمدن شلوار لی ، دو برادر، سرنوشت، مقصد زندگی، الکساندر فلمینگ، درخت سیب و …

 

بیش از 50 داستان کوتاه انگلیسی به همراه ترجمه فارسی 

داستانهای : قرض ، هدیه ای برای مادر ،طاووس و لاک پشت، موفقیت و سقراط، نسخه، بوجود آمدن شلوار لی ، دو برادر، سرنوشت، مقصد زندگی، الکساندر فلمینگ، درخت سیب و …