چگونه هوش مالی خود را پرورش داده و ثروت خود را زیاد کنیم؟

در این مقاله شما را با روش های پرورش هوش مالی، ویژگی های یک مدیر مالی شایسته و در مقابل آن مدیر مالی نالایق آشنا می کنیم.
همچنین ذهنیت های موفق و شکست خورده را می شناسیم و جایگاه باورها در زمینه موفقیت مالی را بررسی می کنیم.