نکاتی برای موفقیت در بازار بورس

کتابهایی که تو را به موفقیت و ثروت می رساند.
 

مواردی که خیلی به آن برخورد کرده‌ایم این بوده که افراد خیلی زیادی سهم را در محدوده واقعا نامناسبی خریداری می‌کنند و انتظار کسب سود را هم دارند.