فرق سرمایه و هزینه

کیوساکی در افزایش هوش مالی و ثروتمند و جوان بازنشسته شوید می گوید:
تا زمانیکه درآمد من از محل تحصیل اجاره آپارتمانهایم به n دلار نرسید برای همسرم ماشین پورشه ...نگرفتم.
این در حالی بود که ما از 2 سال قبل تصمیم گرفته بودیم این درآمد مورد نظر را حتما" قبل از خرید ماشین باید بدست بیاریم.
البته