شکسته بند سنتی

پ بنزين خ شهيد رفيعي پلاك ١١ - ساعت كار: ٩ تا ۲۰:٣٠ (بدون وقت قبلی)، جمعه ها از ساعت 10 الی 12تلفن: ۲۲۲۹۶۴۶۱ - ۲۶۴۷۰۶۸۴ - ۲۶۴۷۰۶۶۹
لوگوی سایت روح الله محلوجی
حاج روح الله محلوجی کرمانشاهی
تصاویر وب سایت روح اله محلوجی
روح الله محلوجی کرمانشاهی
حاج روح الله محلوجی کرمانشاهی متولد 1309 در کرمانشاه، تنها استاد زنده و همچنان فعال مکتب شکسته بندی کرمانشاهی است. او در جوانی به همراه برادر بزرگترش مرحوم حاج خیرالله محلوجی کرمانشاهی به تهران آمد و به اتفاق یکدیگر به مداوای مردم پرداختند. حاج روح الله همچنین عصاره دانستنی و تجربه خود را در کتاب ”مکتب شکسته بندی کرمانشاهی” ثبت کرده است. در این کتاب او ضمن معرفی رشته خود، کوشیده تا آن را به صورتی ماندگار و تا حد ممکن کامل در اختیار آیندگان قرار دهد. او همچنین از میان تقدیرنامه های زیادی که از افراد نخبه کشور دریافت کرده تصویر حدود یکهزار سند را در کتاب بچاپ رسانده است که بخشی از آن ها در این وبسایت نیز گنجانده شده اند. این افراد شامل تعدادی از روحانیان برجسته ، قضات، مقامات لشکری و کشوری، وزرا، نمایندگان مجلس و اساتید دانشگاه هستند.

حاج روح الله محلوجی رشته خود را اینگونه معرفی میکند:
طب سنتی شاخه های مختلفی دارد مانند شاخه های سینوی منسوب به ابن سینا و در زمینه اخلاط و مزاج های مختلف، شکل آن متفاوت است. یکی از این شاخه ها شکسته بندی سنتی است. اگر بخواهیم از نظر قدمت بررسی کنیم سابقه شکسته بندی به چند هزار سال قبل از طب سینوی بر می گردد. با تحقیقات انجام گرفته محل شکل گیری این رشته در کوه های کردستان و کرمانشاهان بوده که مقداری سند هم در این زمینه موجود است. بر اساس مطالعه اسکلت های بدست آمده از بدن انسان های دیرین و باستانی، در اسکلت ها ساییدگی و شکستگی مشاهده شده است. با بررسی های بعدی مشخص شده که در آن زمان با استفاده از روده حیوانات و پوست درختان نازک به عنوان آتل، موضع را می بستند. این دانش به تدریج رو به گسترش گذاشت و امروز به دست ما رسیده است.
می توان گفت از نظر قدمت، در جهان این رشته کهن ترین دانش درمانی در میان کل رشته های پزشکی است و پیشینه آن از همه رشته ها بیشتر است – علت آن هم حادثه هایی بوده که برای انسان پیش می آمده است – تا این که درگذر از قرن ها این دانش بصورت نسل اندر نسل به ما رسیده است.