شعر غم انگیز

رفتی و بی تو دلم پر درده

پاییز قلبم ساکت و سرده

دل که می گفتم محرمه با من

کاشکی می دیدی بی تو چه کرده
♪♪♪
ای که به شبهام صبح سپیدی

بی تو کویری بی شامم من

ای که به رنجام رنگ امیدی

بی تو اسیری در دامم من
♪♪♪
با تو به هر غم سنگ صبورم

بی تو شکسته تاج غرورم

با تو یه چشمه چشمهء روشن

بی تو یه جادّم که سوت و کورم
♪♪♪
ای که به شبهام صبح سپیدی

بی تو کویری بی شامم من

ای که به رنجام رنگ امیدی

بی تو اسیری در دامم من
♪♪♪
چشمهء اشکم بی تو سرابه

خونهء عشقم بی تو خراب

شادیا بی تو مثل حبابه

سایهء آهه نقش بر آب

رفتی و بی تو دلم پر درده

پاییز قلبم ساکت و سرده