ریشه کن کردن زگیل تناسلی

کافیست جستجوی کوتاهی درباره روش های درمان زگیل های تناسلی داشته باشیدتا با انواع روش های ریشه کن کردن زگیل تناسلی در خانه تا روش های مختلف درمان پزشکی روبرو شوید.
بعضی از افراد امکان دارد به دلیل خجالت،ترس و یا مسائل مالی به دنبال روش های درمان خانگی باشند.این روش ها نظیر استفاده از سرکه سیب شاید در زگیل های با انازه کوچک جوابگو باشد اما در مواردی که تعداد زگیل ها زیاد است و اندازه آنه بزرگ است معمولا روش های خانگی و یا استفاده از پمادهای مخصوص نظیر پودوفیلین، کرم آلدرا و یا اسید سالیسیلیک بی فایده است و روش هایی زمان برند.