روستای یخاب طبس

خرید آنلاین همراه با تخفیف و گارانتی 100% کتاب 

Image for post
Image for post

رشته کوهی بین حوزه طبس و کاشمر قرار گرفته که شامل روستاهای کوچک کوهپایه ای می باشد که به مجموع این روستاهای پراکنده که در گوشه و کنار این رشته کوههای پراکنده قرار دارد ، منطقه کوه یخاب می گویند. که مرکز اصلی این منطقه در قدیم همان روستای یخاب است که کل منطقه به این نام معروف شده است. اخیرا روستای تپه طاق به دلیل جایگاه ارتباطی توانسته مرکزیت را از آن خود کند. روستای یخاب نزدیک کوه زیبای سرهنگی قرار گرفته که منطقه رویش ریواس معروف منطقه بوده است. می دانیم که ریواس یک گیاهی ایرانی است که از زمان پارتیان یعنی حدود بیش از دو هزار سال شناخته شده بوده و شاید سابقه آن از این نیز فراتر رود. و این گیاه در نزد ایرانیان کاربرد غذایی ، دارویی و ... داشته است. روستای یخاب آبی دارد که چندان مناسب نیست ولی اخیرا آب مورد نیاز آن روستا را از مکانهای دیگر از جمله زوفلق تامین کرده اند .در روزگار گذشته مرکز یخاب بوده ولی به دلیل پاره ای مشکلات و عدم دسترسی به راههای ارتباطی اهمیت خود را به تدریج از دست داده و روستای تپه طاق این مرکزیت را از آن خود کرده است. یخاب مردمانی مهمان نواز و خونگرم دارد و هرچند خود دسته مایه چندانی ندارند اما حاضرند همان اندک را بین خود و مهمانشان تقسیم کنند. این روستا به لحاظ قدمت آن بویژه درخت معروفی که سالهاست در آنجا پابرجاست و نزدیکی به کوه زیبای سرهنگی از اهمیت تاریخی ، گردشگری و مردم شناسی برخوردار است.