روستای نرم طبس

دانلود کتابهای مربوط به موفقیت و ثروت

یکی از سرسبز ترین روستاهای منطقه کوه یخاب طبس و شاید بتوان گفت گل سرسبد همه روستاهای آنجا روستای نرم است . این روستا در یک دره واقع شده که در حاشیه دره مذکور خانه های اهالی به صورت پلکانی ساخته شده است. آبی روان در دره جاری است که اهالی از این آب استفاده کرده و باغهای میوه اعم از زردآلو ، توت ، انجیر و... و سایر میوه و سبزیجات مورد نیاز خود را به بار می آوردند. از ویژگی روستای نرم سرسبزی ، خنکی آب و هوا و آب گوارای آن است که درختان و سرسبزی آن شکوهی جالب و زیبا به آن داده است و از منظر گردشگری و تفریحی و قوم شناسی و مردم شناسی جالب می باشد بویژه که مردمانی مهمان نواز و خونگرم دارد.هنگامی که عابر از کنار باغهای نرم می گذرد صدای دلنشین پرندگان آدم را به رویای شیرنی فرو می برد.