روستای سنجتو طبس

 

Image for post
Image for post
Image for post
Image for post

در اینجا می خواهم یکی از جاذبه های کویر طبس را به شما معرفی کنم ، بعد از گذشتن از عشق آباد طبس در دل کویر به منطقه ای می رسیم که به کوه یخاب معروف است این منطقه جاذبه های گردشگری فراوانی دارد که تا کنون شناخته نشده و کسی از آن مطلع نیست ، بویژه که حاشیه کویر قرار دارد. در روستای سنجتو چند خانواری نزدیک دره ای زندگی می کنند که از دل این دره آبی گوارا از دل کوه بیرون می آید آبی بسیار گوارا ، بوی گیاهان کوهستان از جمله کاکوتی آدم را سرمست و سرزنده می کند در داخل این دره درختان انجیر ، زردآلو و ... خود نمایی می کنند ، صدای پرندگان و جیرجیرک ها و غیره انسانها را از زندگی شهری دور نگه میدارد و طبیعت ناشناخته ایران را برای اانسان یادآوری می کند.