در هر کاری که هستید، بهترین باشید

در هر کاری که هستید، بهترین باشید

Image for post
Image for post

خبر خوش این است که وقتی در ردیف اول ودوم قرار گرفتید ,۲۰تا۳۰برابر افراد متوسط #درآمد خواهید داشت تا سال هفتم اگر با تمام وجود و خوب تلاش کرده باشید و #مهارت و #دانش خود را بالا برده باشید، می توانید در ردیف ۱۰در صد اول حرفه خود قرار بگیرید.در #تجارت ۳تا۴سال زمان می برد تا بدهی های خود را پرداخت کنید. بعد از سال چهارم دارای تجربه می شوید و تصمیمات بهتری می گیرید .کارفرمایان ۲سال زمان نیاز دارند از زیان به #سود برسنداگر بخواهید در ردیف ۱۰درصد اول حرفه خود باشید چیزی حدود ۵تا۷سال و ۱۰،۰۰۰ساعت زمان نیاز است.

Image for post
Image for post