درآمد فعال و درآمد غیرفعال

Image for post
Image for post

 

همه‌ی ثروتمندان جهان دارای منابع درآمد غیرفعال هستند و از این طریق ثروت خود را افزایش می‌دهند!

درآمد بیشتر مردم جهان تنها به درآمد فعال محدود می‌شود و بنابراین امکان تولید ثروت ندارند.

برای رسیدن به ثروت حتماً باید انواع درآمد را به‌خوبی بشناسید و برای خود درآمد غیرفعال ایجاد کنید.

با داشتن درآمد غیرفعال، دیگر حتی نیازی به کار کردن نخواهید داشت و می‌توانید چندین برابر درآمد امروزتان، درآمد کسب کنید.

تنها کسانی طعم لذت واقعی زندگی را می‌چشند که درآمد اصلی‌شان غیرفعال باشد!

هیچ شخصی نمی‌تواند بدون داشتن درآمد غیرفعال به ثروت برسد!

در این فایل صوتی، شما با انواع درآمد (فعال و غیرفعال) آشنا خواهید شد.