جملاتی در مورد اسارت

اغلب به نام عشق می‌خواهیم دیگران را خرد و خمیر کنیم 
و به شکل دلخواه خود در آوریم
اما این عشق نیست، 
تملکی خودخواهانه است که به جای رهایی و آزادی،
اسارت می‌آورد.

. .

Everything that human affiliate to it will be a cause of her/his limit.

هر چیز که انسان وابسته به آن می شود
عاملِ اسارت اوست.


. .

✿ کپشن خاص ✿
سال عجیبی بود!
بدون اغوش،
بدون قدم زدن های دو نفره،
بدون کافه گردی،
بدون شور وشوق...
پر از دلهره،اضطراب
پر از فاصله اجتماعی،
پر از نبودن،نداشتن..
پراز خنده هایی که اسیر ماسک ها شدند.
پر از اسارت ودر بند بودن پنجره ودیوار
نه این یک سال نبود،
چیزی شبیه یک فصل نا شناخته
در تقویم ،که هنوز اسمی برایش
کسی نگذاشته...!
چقد میشد حال مان خوب باشد،
باران بزند،چتر های خاک خورده را
برداریم وهم قدم خیابان باشیم..
بیایید دعا کنیم
سال بعدی که امد کنار هم دیگر باشیم
بدون فاصله اجتماعی،بدون ماسک.
دعا کنیم حال جهان خوب شده باشد،
بیمارستان ها متروک که شده باشد.
نه کسی دردی داشته باشد نه غمی.
بیاید برای حال خوب هم دعا کنیم.
#ملیح_م
 

ماندن به پایِ
کسیکه دوستش داری
قشنگترین اسارت زندگی ست

#خاص


.

✿ کپشن خاص ✿


من از سال‌ها پیش زندانی‌ام!
درون یک زندان،
به وسعت دنیایی که تو برایم ساخته‌ای!
به آزادی فکر نمی‌کنم.
تنها که نیستم!
به هر جا که نگاهم برود، تو هم هستی!
خورشید هست.
ماه هست.
و باران نیز!
اسارت می‌تواند چه زیبا باشد!
زیباتر از پرواز پرستو در بعد از ظهر یک روز تعطیل!
یا شنیدن صدای شُر شُر آب، آن هم وسط بیابانی که انتها ندارد!
اگر...!
اگر قاضی داستانم،
"تو" باشی...

#مهران_رمضانیان

 

دلچسب ترین اسارت دنیاست..
حصار بازوانِ تو . . .

 

✿ کپشن خاص ✿

کاش گفته بودم
بودنت را دوست می دارم
کاش گفته بودم
بی تو بودن
آسان نیست
کاش می‌دانستی
در هر عبورم از اینجا ، برایِ تو شعری سروده ام
شعرها سروده ام از پیشانی بلند و از چشمهای شرقی تو
آیا ما ترسیده بودیم؟
آیا این عشق باید سر به مهر می ماند؟
کاش پرسیده بودم در انتظار چه هستی
من که طاقت رفتنم نبود، کاش مانده بودم
کاش در چشمهای تو خیره میشدم
کاش اسارت در دست‌ها تو را بر فرار ترجیح داده بودم
کاش می دانستی
کاش همه اینها را گفته بودم .

#نیکی_فیروزکوهی

 

دلم اسارتی میخواهد
از جنس #تُ
مثل حبس شدن
گوشه ی آغوشت...!