تو فکر یه بیزنس آنلاینی؟

خوبی؟

Image for post
Image for post

تا حالا به استارت یه بیزنس آنلاین، جدی فکر کردی؟

شاید یه مدته بیکاری یا این روزا زمان خالیت زیاد شده ...

خیلی ساله کار می کنی و خیلی هم تجربه داری اما مطمئن نیستی به درد بیزنس آنلاین می خوره یا نه؟

خب به احتمال زیاد می خوره!

این خبر خوبیه ...

اما اینکه بدونی چه بیزنسی رو استارت بزنی خودش یه چالشه.

به یه سری چیزا بستگی داره.

اول از همه، تو چه کاری خوبی؟

بعد اینکه از چی لذت می بری؟

تو کاری که ازش لذت می بری هم خوبی؟

فکر می کنی می تونی کارتو آنلاین هم ارائه بدی؟

چه تناسب اندام، چه هنر، چه هر چیز دیگه، هر شغلی یه پیچیدگی هایی داره که باید بدونیشون تا بتونی آنلاین ارائه اش بدی.

خب ...

تو توی چی تخصص داری؟

شاید کاری که خیلیا توش دست و پا می زنن، برات مثل آب خوردن باشه.

وقتی این سوالو جواب دادی، مراحل بعدی راحت تر میشه.

اگه فکراتو کردی و می خوای بیشتر دربارش بدونی 

از فرصتت استفاده کن و از سایت ذیل کتاب گردش پول و از عشق و علاقه ات پول بساز را دانلود کن