تجاوز معشوقه مادر شاه پهلوی به زنان شوهردار/ ماجرای علاقه ملکه مادر به مردان عظیم الجثه

تجاوز معشوقه مادر شاه پهلوی به زنان شوهردار/ ماجرای علاقه ملکه مادر به مردان عظیم الجثه

 

 خرم به وسیله ایادی خود در این پارک ،زنان و دختران جوان و حتی زنان شوهرداری را که همراه با شوهر و فرزندان خود به این محل آمده بودند ،می ربود و در محل مخصوصی که در پارک برای خود ساخته بود ،مورد تجاوز قرار می داد.

Image for post
Image for post

 «اخباری درباره گم شدن زنان و دختران در پارک خرم (ارم کنونی) در مطبوعات چاپ شد، اما هیچ کس نفهمید که این بیچاره ها گم نشده‌اند. (بلکه عوامل خرم آن ها را ربوده‌اند!) حتی در روزنامه ها نوشتند که آن‌ها درون چاه‌های موجود در پارک سقوط کرده‌اند، تا اینکه در سال 1356 عوامل خرم که بارها دست به آدم ربایی زده و مورد تعقیب و مجازات قرار نگرفته بودند، دختری جوان را به زور از دست نامزدش گرفتند و مرد جوان را هم تهدید کردند که در قفس شیر خواهند انداخت! جوان ناموس باخته خودش را به پاسگاه ژاندارمری «کن» می رساند و شکایت می‌کند، اما عوامل خرم که در پاسگاه حضور داشتند به شکایت او وقعی نمی‌گذارند. این بیچاره به هر جای دیگر هم که عقلش می‌رسد سر می‌زند و راه به جایی نمی‌برد و خلاصه دختر جوان چند روزی در اسارت خرم و عواملش باقی می‌ماند و کاری که نباید می شده، صورت می‌گیرد...

رحیم‌علی خرم که فردی عیاش و خوشگذران بود، با استفاده از موقعیت خود دست به انوع و اقسام فسادهای اخلاقی می‌زد. او صاحب چندین کاباره و عشرتکده در تهران و شمال و صاحب بوستان خرم تهران (پارک ارم فعلی) بود. 150 دختر فیلیپینی را در ظاهر به عنوان رقاصه استخدام کرده بود که در واقع آن دختران در حکم فاحشه در مراکز فحشایی که تحت مدیریت خرم بود فعالیت می‌کردند».

 

Image for post
Image for post

اما رحیم‌علی خرم که بود، که می توانست به راحتی به انواع و اقسام فسادهای مالی، سیاسی و اخلاقی دست زند؟

رحیم‌علی خرم یک کارگر ساده بود که ابتدا برای کار به تهران آمده بود و پس از آنکه آسفالت ریزی خیابان‌ها در زمان پهلوی در تهران باب شد به آسفالت کاری روی آورد و کارگر آسفالت کار شد.

اما یک روز بخت و اقبال روی سر رحیم‌علی خرم می‌نشیند و رحیمعلی را به اتفاق تعداد زیادی کارگر برای آسفالت کردن خیابان های مجموعه کاخ سعدآباد به این محل می‌برند.

یک روز که رحیم‌علی خرم مشغول کار در محوطه کاخ بود، مادر شاه که همراه با ندیمه‌اش از آن محل عبور می‌کرده، چشمش به هیکل غیرعادی و درشت رحیم‌علی خرم می‌افتد و مادر شاه که به مصاحبت با مردان قوی هیکل و عظیم الجثه علاقه داشت، دلداده‌ی این کارگر غول پیکر می‌شود.

از همین لحظه، زندگی رحیمعلی دگرگون شد و آشنایی او با مادر شاه نقطه آغاز ترقی او بود و از این زمان، این شخص به حکم ارتباط و وابستگی به مادر شاه، وارد چرخه فاسد حاکمیت پهلوی شد و به سرعت با برادران شاه وارد روابط اقتصادی شد.

کارگری که یک شبه ره صد ساله را پیمود و توانست از کف خیابان به کاخ سلطنتی برسد. او خیلی زود در این سیستم فاسد فربه شد و به انواع و اقسام فسادهای مالی، سیاسی و اخلاقی دست زد.

رحیمعلی خرم بعدها، محل کارگاه آسفالت پزی خود در جاده کرج را تبدیل به کاباره جزیره کرد و زمین های اطراف آن را صاحب شد و پارک خرم (پارک ارم فعلی) را تاسیس کرد. خرم به وسیله ایادی خود در این پارک ،زنان و دختران جوان و حتی زنان شوهرداری را که همراه با شوهر و فرزندان خود به این محل آمده بودند، می‌ربود و در محل مخصوصی که در پارک برای خود ساخته بود، مورد تجاوز قرار می‌داد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی رحیمعلی خرم در دادگاه انقلاب محاکمه شد و به همه ی این جرایم و جنایات سنگین اعتراف کرد. در جریان محاکمه رحیمعلی خرم فاش شد که این فرد بی رحم و سنگدل در محل پارک و میکده خود چند شیر درنده داشته و قربانیان خود را در صورت مقاومت در برابر خواسته های نامشروع جنسی خودش و یا عواملش در قفس شیرها می انداخته است.