بازی عجیب «خاموش کردن چراغ» در حرم ناصرالدین شاه | وقتی اهل حرم به جان هم می‌افتند | دختر شاه کتک خورد؛ بازی موقوف شد

تاریخ دربار ناصرالدین شاه هم جذاب است و هم درس آموز. یکی از مهمترین وقایع نگاری‌ها از دربار ناصرالدین شاه را دختر معروف او زهرا خانوم تاج‌السلطنه انجام داده است. سال‌ها پیش کتاب خاطرات او جمع‌آوری و چاپ شد. یکی از بخش‌های عجیب خاطرات او درباره بازی خاصی در حرم ناصرالدین شاه است. بازی‌ای که بی‌شباهت