ازدواج همزمان با دو خواهر به سبک شاه ایرانی !

ازدواج همزمان با دو خواهر به سبک شاه ایرانی !

سیبیلهای لیلی خانوم که حسابی دلبری میکرد از شاه ایرانی !

Image for post
Image for post

عایشه خانوم و لیلی خانوم در کنار هم ، الان تو این عکس معلوم نیست کدوم زن هست و کدوم خواهر زن !

 

Image for post
Image for post

عایشه‌خانم خواهر بزرگتر

ناصرالدین شاه قاجار

عایشه و لیلی هر دو در اندرونی شاه زندگی‌ می‌کردند! شاه انقدر عایشه خانم رو دوست داشت که در سفر به اروپا، او را همراه خودش برد. اما بعد مدتی، ناصرالدین  شاه تنوع طلب، عاشق خواهر عایشه خانم شد عایشه از عشق شاه به خواهرش در شرف نابینایی قرار گفت و چون این عشق خلاف شرع بود، شاه راه حلی پیدا کرد. این معشوقه جدید، لیلی خانم نام داشت. شاه ایران شرعا مجوز داشتن دو خواهر رو برای خودش گرفت. به این صورت که شش ماه یک خواهر و شش ماه دیگه خواهر دیگه رو صیغه میکرد .

دو خواهری که هووی هم بودن

اوایل دو خواهر چون هووی هم بودن کشمکش زیادی بین اونها وجود داشت تا اینکه اونها تسلیم موقعیت خودشون شدن . لیلی خانم صاحب دختری شد به نام ایران الملوک، و دوخواهر شیفته این دختر شدن. وقتی این دختر بزرگ شد، عبدالله خان یوشی که از تصدق  سرِ دو خواهرِ زیبایِ خود به مقاماتِ عالی و مناصب رسیده بود خواستار دختر شاه برای پسر خود شد.

ازدواج ایران الملوک و پسر دایی اش

شاه هم موافقت کرد، ایران الملوک زن پسردایی خودش شد و لقب افتخارالسلطنه یافت، این پیوند دیری نپایید و پس از مرگ ناگهانی ناصرالدین شاه از شوهر خودش جدا شد و به امیرخان نظام السلطان پیوست