آیا قیمت مسکن رشد می کنه؟

کتابهایی که تورا به موفقیت و ثروت می رساند.

یکی از مهم‌ترین تصمیمات زندگی برای همه ما خرید ملک و خونه هست و باید سعی کنیم بهترین تصمیم را بگیریم حتما همان طور که می دانید سوای بنا و کیفیت و دیزاین اقتصاد مسکن هم بسیار مهمه ،مثلا زمان درست خرید و استفاده از ابزارهای مهم در خرید مثل وام و رهن .