طرح رتبه‌ بندی معلمان چیست ؟

برای بهبود سطح معیشتی معلمان و البته ارتقای شایستگی حرفه ای آن ها ، طرحی با عنوان طرح رتبه بندی معلمان در نظر گرفته شده است. مطابق با این طرح معلمانی که در جهت به کارگیری ار روش های نوین برای تدریس به دانش آموزان تلاش بیشتری می کنند ؛ باید مزایای بیشتری را نیز دریافت کنند. مطابق با طرح رتبه بندی معلمان ، تمامی معلمان در حال تدریس در پنج گروه رتبه بندی می شوند :

تاثیر مدرک تحصیلی  در رتبه‌بندی معلمان را بخوانید :

  • آموزشیار معلم : این رتبه برای معلمانی در نظر گرفته شده است که به تازگی به آموزش و پرورش ورود کرده اند.
  • مربی معلم : معلمانی که دارای 7 سال خدمت می باشند.
  • استادیار معلم : معلمانی که دارای 12 سال خدمت می باشند.
  • دانشیار معلم : معلمانی که دارای 17 سال خدمت می باشند.
  • استاد معلم : معلمانی که دارای 22 سال خدمت می باشند.

 مدرک تحصیلی  در رتبه‌بندی معلمان چقدر تأثیر دارد؟

 

در شایستگی‌های حرفه‌ای، یک بُعد آن «به کارگیری تلفیقی دانش، نگرش و مهارت‌های تخصصی و تربیتی» است که 120 امتیاز دارد و شایستگی‌های آن شامل «کاربست مهارت‌های یاددهی ـیادگیری»، «مهارت‌های تربیت در ساحت‌های ششگانه» است.

 

در بُعد عملکرد رقابتی در موقعیت آموزشی و پرورشی که 120 امتیاز دارد شایستگی‌های «مشارکت در شوراها و امور مدرسه و مراکز آموزشی، تربیتی و اداری»، «یادگیری مستمر» و «کسب مقام در مسابقات و رویدادها و جشنواره‌های تابعه وزارت و معتبر ملی» پیش‌بینی شده است.

 

اما در شایستگی‌های تجربه یک بُعد توانمندی‌های کسب شده در طول سال‌های خدمت در حیطه تعلیم و تربیت و مدیریتی دیده شده که 200 امتیاز دارد و شایستگی‌های آن شامل سنوات خدمتی، ارزیابی عملکرد سالانه آموزشی و اداری، گواهی‌های ضمن خدمت، سابقه تدریس به همکاران، دریافت تقدیرنامه مرتبط با آموزش و پرورش است.در مجموع هر معلم برای کسب رتبه آموزشیار معلم باید 460 امتیاز، مربی معلم، 530 امتیاز، استادیار معلم 600 امتیاز، دانشیار معلم 750 امتیاز و استاد معلم 900 امتیاز کسب کند.

صادقی یکی از دبیران آموزش و پرورش باسابقه 20 ساله به خبرنگار فارس گفت: معتقدم امتیازدهی در سامانه عمدتا سلیقه‌ای است و این موضوع باعث می‌شود که افراد با شرایط برابر، امتیازهای مختلف بگیرند.

وی ادامه داد: در هر صورت رتبه‌بندی 800 هزار معلم کار راحتی نیست و وزارت آموزش و پرورش باید طوری برنامه‌ریزی کند که حقی ضایع نشود.

احمدزاده یکی دیگر از معلمان باسابقه به خبرنگار فارس گفت: ما معلمان بیش از آنکه سر رتبه‌بندی حرف داشته باشیم سر نحوه اطلاع‌رسانی آموزش و پرورش حرف داریم که چرا همه را خبر می‌کنند که می‌خواهند معلمان را رتبه‌بندی کنند و یک مبلغی به آنها بدهند.

یکی دیگر از معلمان اظهار کرد: برای حق و حقوق رتبه بندی 10 ساله فرهنگیان این همه بوروکراسی نیاز نیست. بارگذاری این همه مدارک برای افزایش حقوق، بی ارزش کردن زحمت فرهنگیان است؛ زحماتی که شاید هیچ گواهی برای آن صادر نشده است.