در تکنولوژی هایفو تراپی از چه روشی میتوان استفاده کرد؟

مکانیزم درمان :
در توضیح اثر گرمایی می توان موارد زیر را ذکر کرد :
انرژی که یک موج اولترا سوند با خود حمل می کند ،باعبور از بافت تضعیف می شود ،این تضعیف در اثر جذب آکوستیکی (صوتی) وپدیده پخش (‏Scattering‏) است.جذب آکوستیکی باعث افزایش دما در بافت  می شود .گرچه در عمل جذب۸۰-۶۰درصد کل تضعیف را تشکیل میدهد. و بقیه مربوط به پدیده ی پخش است .
 در هایفوتراپی در رشت عملکرد کاویتاسیون که یکی از اثرات غیر گرمایی اولترا سوند است تا حدودی پیچیده و غیر قابل پیش بینی است اما نتیجه ی آن  مانند اثر گرمایی  نکروز سلولی است.اولتراسوند موجب لرزش بافت شده و در ساختار سلول تراکم وانبساط ایجاد می کند .در طول مدت انبساط در مایعات سلولی ، گاز می تواند به صورت حباب هایی از محلول خارج شود.این حباب ها پس از تشکیل یا به سرعت از بین می روند ،یا بزرگ تر شده و باعث ایجاد فشارهای مکانیکی و تولید دمای ۲۰۰۰تا ۵۰۰۰ درجه کلوین در محیط های میکروسکوپی می شوند.کاویتاسیون به عواملی مانند طول پالس ،فرکانس وشدت وابسته است.
در دمای بالاتر از ۵۶درجه سانتیگراد(تنها به مدت ۱ثانیه)در سلول ها سمیت گرمایی اتفاق افتاده وباعث ایجاد نکروز انعقادی ومرگ سلولی بازگشت ناپذیر در بافت مورد نظر میشود.با کاهش زمان تابش ،جریان خون توانایی کاهش دمای حجم کانونی گرم شده را ندارد .در شیوه هایپرترمی با ‏HIFU‏  ،در طول درمان،دما در حجم کانونی در تابشهای کمتر از ۳ثانیه به۶۰تا۸۰درجه سانتیگراد می رسدکه باعث مرگ سلولی موثر وچشمگیری در آن ناحیه می شود.حجم بخش کانونی به صورت بیضوی با قطر ‏mm‏ ۲-۱و طول ‏cm‏۲-۱در راستای محور تابش است.

معرفی هایفو تراپیتفاوت بین نوع HIFU ها چیست؟
اغلب اوقات من با یک بیمار روبرو شده ام که می پرسد، “چرا نوع هایفوتراپی شما گرانتر از کاری است که دوست من انجام داده است؟” دلیل این امر وجود انواع مختلف دستگاه های سونوگرافی است که به معنی کارآیی و نتایج متفاوت نیز هستند.

در ایران، روش های سونوگرافی برای سفت کردن باید به دو نوع طبقه بندی شوند. HIFU هایی که توسط پزشکان انجام می شود و HIFU هایی که توسط درمانگران انجام می شوند.

بنابراین چگونه می توان نوع مناسب را انتخاب کرد؟
برخی از برندهای هایفوتراپی وجود دارد که پزشکان ما شخصا آنها را دوست دارند. این برندها یعنی Ultraformer، Ulthera و Doublo-S هستند.

دو دلیل وجود دارد که احساس می کنیم این برندها برتر هستند، اوج قدرت و پایداری ماشین آلات، که منجر به تولید انرژی بیشتر می شود. بنابراین، این کار باعث بهبود اثربخشی در هر درمان می شود و فقط با یک درمان نتایج بهتری را به بار می آورد.

روش هایفوتراپی چگونه باید باشد و چرا انتخاب HIFU مناسب مهم است؟
توسط دکتر در مقابل درمانگر انجام شده است
 سایت پاسخ تو میگوید: دستگاه های مناسب هایفوتراپی تجهیزات پزشکی ثبت شده در ایران هستند و فقط توسط پزشکان مجاز انجام می شوند.

تعداد درمان ها
روش مناسب لیفت صورت HIFU هر 12-18 ماه یک بار تکرار می شود. در مورد روش های ذوب چربی یا کاهش سطح چانه، در طی 1-2 جلسه ممکن است لازم باشد. یک HIFU میکرو تکه تکه شده یا یک هایفوتراپی بدون برند ممکن است همان مقدار مناسب از HIFU را از گرما یا انرژی حذف نکند و برای دستیابی به نتایج قابل مشاهده نیاز به جلسات بیشتر باشد.کاربرد های هایفوتراپی:
جوانسازی با هایفو
لیفت با هایفو
ازبین بردن چروک با هایفوتراپی
هایفوتراپی غبغب یکی از موثرترین روش های رفع غبغب
سفت کردن پوست
کلاژن سازی
لیفت و بالا کشیدن ابرو
افزایش الاستیسیتی گونه ها
تکنولوژی و عملکرد هایفوتراپی
تکنولوژی هایفو روشی است که از امواج ماورای صوت استفاده می کند.

در روش هایفوتراپی با تمرکز برای لایه های داخلی و ایجاد گرمای شدید باعث تخریب هوشیارانه منطقه ای می شود .

پس در روش هایفوتراپی با ایجاد امواج آلتراسوند بر روی یک نقطه مشخص و بسیار کوچک گرمای شدیدی ایجاد می شود .

اگر شما برای مدت طولانی کاغذی را در معرض نور شدید خورشید قرار دهید شاید اتفاقی نیفتد اما اگر با یک ذره بین این نور را در نقطه ای کوچک متمرکز کنیم فورا کاغذ آتش می گیرد . روش هایفو نیز همین کار را انجام می دهد . یعنی در نقطه تمر کز حرارت بالا می رود اما در نقاط کناری هیچ گرمایی ایجاد نمی شود و آسیبی نمی بینند .پس تنها نقاطی که می خواهیم تخریب می شوند و به نقاط دیگ بافت آسیبی وارد نمی شود .