بوی بد هنگام نخ دندان کشیدن چیست؟

 

ایجاد خونریزی یا وجود بوی بد یا ریش ریش شدن نخ دندان نشان دهنده وجود مشکل در فضای بین دندانها است که باید حتما برطرف شود. 

دندانپزشک، دکتر سارا مهرمنش در این مورد معتقد است وجود خونریزی یا بوی بد نخ دندان علامت التهاب لثه است. 

این التهاب معمولا بخاطر وجود ناصاف بودن سطوح دو دندان کنار هم و یا باز بودن بیش از حد تماس دو دندان می باشد. علت ناصافی سطوح به گفته خانم دکتر وجود پوسیدگی بین دندانی، وجود ترمیم های دچار پله یا سطح خشن و یا وجود جرم

می تواند باشد.

در همه این موارد باید به دندانپزشک مراجعه کرد تا عامل التهاب لثه رفع و درمان شود.


http://floradentalcenter.com/