بلیچینگ دندان چیست؟

Image for post
Image for post

امروزه سفید کردن دندان ها درخواست خیلی از مراجعین مطب های دندانپزشکی است. دکتر سارا مهرمنش در این مقاله کوتاه در این مورد توضیح می دهند. در صورتیکه تمایل مراجعه کننده، صرفا

تغییر رنگ دندان بدون هیچ گونه تغییری در فرم و شکل دندان باشد، بیلیچینگ بهترین گزینه است. در این روش ماده هیدروژن پراکساید بر روی دندانها گذاشته شده و بعد از پایان جلسه شسته و برداشته میشوند. بعلت سوزاننده بودن مواد برای لثه، هنگام کار از محافظ لثه استفاده می گردد. بلیچینگ هیچ گونه ضرری برای دندانها ندارد.

با افزایش تعداد جلسات بلیچینگ دندان، رنگ دندان ها روشن تر خواهد شد. البته سفید شدن دندانها در این روش یک درمان دائمی نیست و بتدریج بعد از چند ماه یا سال به رنگ قبلی باز می گردد.

دکتر سارا مهرمنش توضیح می دهد که بلیچینگ در دو نوع آفیس و هوم قابل انجام است که نوع هوم یا خانگی با ماده کارباماید پراکساید و در خانه توسط خود فرد قابل انجام است. بیلیچینگ خانگی تاثیر کمتری نسبت به نوع داخل مطب داشته و اغلب بعد از نوع آفیس برای افزایش دوام آن توصیه می شود.

 

سارا مهرمنش 

 

http://floradentalcenter.com/