پیرنگ

فیلمنامه کلاسیک عبدالرضا حقیری
فیلمنامه کلاسیک عبدالرضا حقیری
فیلمنامه کلاسیک عبدالرضا حقیری

درباره پیرنگ مطلب، تعریف و مثالهای زیادی وجود دارد.تقریبا هر نویسنده تعریف خودش را ارائه کرده است.با این حال اگر کتاب مورد نظر مورد ترجمه قرار گرفته باشد باید با درک سر راست موضوع خداحافظی کنید.در ادامه تعاریف و مثالهای موجود در منابع مختلف را ذکر می کنم و امیدوارم مورد توجه علاقه مندان و دانشجویان سینما قرار بگیرد.

شاه پیرنگ

شاه پیرنگ همان داستان کلاسیک است.قدیمی ترینش حماسه ی «گیل گمش» است.در ان داستان ها یک پیرنگ اصلی که به آن شاه پیرنگ می گوییم وجود دارد و در پایان به اثبات می رسد.کامل و برجسته ترین طرح داستانی در شاه پیرنگ وجود دارد و به اثبات می رسد.کامل ترین و برجسته ترین طرح داستانی در شاه پیرنگ اتفاق می افتد.در«گیل گمش» پیرنگ مردی است که از مرگ می ترسد و به دنبال جاودانگی می گردد و عاقبت آن را نمی یابد.همه ماجراها به حول این ماجرا تنیده شده است.تا دهه شصت سینمای کلاسیک تقریبا از این طرح پیروی می کرد و بیشتر داستان فیلم ها شاه پیرنگ بودند مانند فیلمهای «سرقت بزرگ قطار»،«حرص»،«توهم بزرگ»،«همشهری کین»،«هفت سامورایی»،«ادیسه فضایی»،«پدرخوانده» و ....

از کتاب فیلمنامه کلاسیک-عبدالرضا حقیری-ص90