چند شعر کوتاه از لیلا طیبی

▪چند شعر هاشور از لیلا طیبی (رها)


(۱)
بی‌کَس و کارم اما؛
به مهمانی گنجشک‌ها، 
                    --دعوتم!
             

(۲)
موهایم را نه!
خیالات می‌بافم...
                            ***
به امید آمدنِ 
                --[تو].
 

(۳)
گاهی صدایم کن،
خیلی وقت است غبارآلود شده‌ام؛
میان کتاب‌های دست نخورده‌ات...
 

(۴)
مُسکن‌ها هم،
دیگر خوابت نمی‌کنند
          از فرط تنهایی...
                             ***
--وقتی دنبالِ همدمی هستند!--


(۵)
شعرهای بسیاری،
فشرده و چروک-
  در گلوی من ست!
                             ***
               دلتنگتم!


(۶)
سنجاقکِ بازیگوش،
تصویرِ ماه را
     مخدوش کرد...
                              ***
برکه،،،
     از خشم لرزید!#لیلا_طیبی (رها)

 

 

■■■
 

 

▪چند شعر هاشور از لیلا طیبی (رها)


(۱)
بی‌کَس و کارم اما؛
به مهمانی گنجشک‌ها، 
                    --دعوتم!
             

(۲)
موهایم را نه!
خیالات می‌بافم...
                            ***
به امید آمدنِ 
                --[تو].
 

(۳)
گاهی صدایم کن،
خیلی وقت است غبارآلود شده‌ام؛
میان کتاب‌های دست نخورده‌ات...
 

(۴)
مُسکن‌ها هم،
دیگر خوابت نمی‌کنند
          از فرط تنهایی...
                             ***
--وقتی دنبالِ همدمی هستند!--


(۵)
شعرهای بسیاری،
فشرده و چروک-
  در گلوی من ست!
                             ***
               دلتنگتم!


(۶)
سنجاقکِ بازیگوش،
تصویرِ ماه را
     مخدوش کرد...
                              ***
برکه،،،
     از خشم لرزید!#لیلا_طیبی (رها)