چند شعر کوتاه از لیلا طیبی

▪چند شعر هاشور از لیلا طیبی (رها)


(۱)
اگرچه باورش سخت‌ست، اما،
جزیره‌ی شرجی آغوشت
با هیچ کرانه‌ای
    --قابل قیاس نیست!
 

(۲)
بر شانه‌ام می‌زند،
          یک روح...
— هی رفیق خوش آمدی!
                    ***
      از خواب بر می‌خیزم!


(۳)
قلب من؛
قفسی نیست که بسته باشد...
                         ***
درِ رفتن دارد!


(۴)
دردِ بزرگی‌ست؛
دلت برای کسی پَر پَر بزند،
اما "او "،،،
مجازی دوستت داشته باشد.

 
(۵)
[--مخاطب خاص!]
چه واژه‌ی زیبایی...
                          ***                
کاش واقعی بودی!
 

(۶)
عاشقانه‌هایم را
یاوه می‌خوانی...
مگر،،،
مقدس‌تر از "دوستت دارم"،
                          داریم؟!


(۷)
خوشدلم که،،،
در این خشکسالی‌ی سخت-
خنده‌های سبزت را، دارم!


(۸)
از عشق می گویم
--قناری در قفس،
          می‌گرید!


(۹)
ماه را؛
   من بر می‌دارم،
و تو،
سبدی ستاره بچین
در وعدگاه
 به کارمان می‌آید!


#لیلا_طیبی (رها)