مجموعه اشعار هاشور ۳۴

● سه شعر کوتاه از لیلا طیبی (رها)


(۱)
شاید باور کردنی نباشد،
امّا،
با رفتنت--
گل‌های گلدان 
           پژمردند! 

ــــــــــــــــــــــــــ

(۲)
گفتی:
بهار بیاید، خواهی آمد!
                           ***
باز؛
دل‌خوش‌کنک‌های تَکراری؟
--من که چشمم آب نمی‌خورد!

ــــــــــــــــــــــــــ

(۳)
مردی عزیز از دست داده
میان بغض ایستاده
هر روز عصر
چایی و پای‌سیب‌اش را
همراه جناب تنهایی
       --سِرو می‌کرد!


ــــــــــــــــــــــــــ

(۳)
مردی عزیز از دست داده
میان بغض ایستاده
هر روز عصر
چایی و پای‌سیب‌اش را
همراه جناب تنهایی
       --سِرو می‌کرد!

ــــــــــــــــــــــــــ

(۳)
مردی عزیز از دست داده
میان بغض ایستاده
هر روز عصر
چایی و پای‌سیب‌اش را
همراه جناب تنهایی
       --سِرو می‌کرد!

#لیلا_طیبی (رها)
شعر کوتاه
هاشور