موفقیت 

Image for post
Image for post

ویژن برد یا تابلو چشم انداز : تصاویری که از خواسته ها رویاها اهداف و ارزو های ما تشکیل شده و  به ما کمک می کند که بهتر و زیبا تر  تمام ان ها را ترسیم کنیم.

ویژن برد یکی از قدرتمند ترین تکینیک ها در قانون جذب می باشد. این قانون به این نکته اشاره دارد که اگر هر روز به اهداف و خواسته های خودمان فکر کنیم و  هر کدام در ذهنمان تجسم کنیم و هر روز مرور شود باعث می شود که ذهن ناخوادگاه ما بهتر  ان را شکل و تصویر سازی کند در نتیجه  آن اتقاق در زندگی ما روی می دهد 

برای درست کردن ویژن برد ابتدا  تمام آرزوها ،اهداف ، خواسته ها و رویاها را لیست کرده و بعد از ان در اینترنت تصاویری از آن چه را که می خواهیم را سرچ می کنیم و به وسیله چسب و قیچی همه ی تصایر را در کنار هم قرار می دهیم  و به هم می چسبانیم و ان تابلو را  در جلو چشمان قرار می دهیم.

ویژن برد یک معجزه نیست  اما اگر ما برای تک تک اهدافمون که هر روزترسیم شده نگاه کنیم و برای آن ها  تلاش کنیم به نتیجه دلخواه خواهیم رسید در غیر این صورت یک تابلو بیشتر نیست.

امروز ویژن برد زندگی خودت را ترسیم کن.

من میدانم که می توانم.