طراحی مهندسی - مقدمه

طراحی مهندسی تنها تغییر ظاهری طرح های موجود نیست در حقیقت بایستی برای آنکه یک مهندس طراح خبره شد، نظام های فکری پنهان در پس اصول طراحی مهندسی را درک کرد.
هنگامی که یک مهندس تازه فارغ التحصیل اقدام به ورود به حوزه طراحی مهندسی میکند چنانچه از یک الگو  یا چارچوب راهنما استفاده نکند، راه خود را در چرخه های بی پایان آزمون و خطا گام خواهد کرد.
متأسفانه به طور کامل و دقیق طراحی مهندسی در دانشگاه ها تدریس نمی‌شود. به عبارت دیگر پیش از آنکه دانش طراحی را به دانشجو انتقال دهید بایستی تفکر طراحی را به او بیاموزید تا بتواند همه آنچه در دانشگاه آموخته است و در صنعت تجربه می‌کند را به طرحی نوین  تبدیل کنند یا بدون آسیب زدن به هویت یک طرح قدیمی و با درک تفکر در پس از آن، آن را ارتقا بخشند و بهینه نمایند.

فرآیند طراحی مهندسی
فرآیند طراحی مهندسی
فرآیند طراحی مهندسی

اهمیت طراحی مهندسی

در چند دهه گذشته همکاری دانشمندان و دانشگاهیان با مهندسان و متخصصان تولید با ایجاد رابطه میان اطلاعات علمی و کار تولیدی موفق و پیاده سازی پیچیده‌ترین سازه ها و ابزار های امروز شده است.
این مسئله درست است که معمولاً ارزش فعالیت های طراح به خوبی دیده نمی شود اما این مسئله از مسئولیتی که طراح برای ارائه طرح رضایت بخش از نظر سفارش دهنده دارد، نمی‌کاهد.
زیرساخت های اقتصادی کشورها به واسطه این طراحی های دقیق و مسئولانه و مطابق با نیازمندیهای آنها رشد یافته است زیرا این مهم صورت نپذیرد حتی با عالی ترین وسایل کارگاهی و پیشرفته ترین ماشین ابزار ها و خطوط رباتیک نیز نتیجه کار کیفیت و رضایتمندی پایین را به نمایش خواهد گذاشت و نتیجه این مسئله چیزی نیست جز اتلاف در هزینه، زمان و انرژی. جلوگیری از این اختلاف به معنای آن است که منابع نجات یافته می‌توانند در بخش دیگری از اقتصاد به کار گرفته شوند.
از طرف دیگر مسئولیت طراح در ملاحظه عوامل اقتصادی ضمن حفظ قابلیت های محصول نهایی در پایین نگه داشتن هزینه ساخت بسیار اهمیت دارد چرا که بهترین فروشنده ها نیز از فروش محصولی با قیمت بالا در کنار  کیفیت و قابلیت های مشابه ناتوانند.

با توجه به موارد بالا بیراه نیست اگر طراحی مهندسی را یک هنر بدانیم. حقیقت این است که هر مهندسی که آموزش طراحی را به صورت اصولی دیده باشد با ورود به کارگاه یا خط تولید در کاملا متفاوتی از فرآیندها و دلایل انجام هر فعالیتی خواهد داشت. این عمل نه تنها بر بهبود عملکرد او در بخش تولید تأثیر می گذارند بلکه چنانچه برای مواردی نیاز به کمک  واحد طراحی داشته باشد، با ادبیات مشترکی حداکثر جزئیات و دقیق ترین وضعیت مشکل را انتقال داده و میزان قابل توجهی در زمان صرفه جویی خواهد شد.
از طرف دیگر در جایگاه یک مدیر یا حتی یک دستیار فنی برای یک مدیر غیر فنی، مهندسی که درک صحیح از طراحی دارد تصمیمات بهتری می‌گیرد و مشاوره های بهتری نیز خواهد داشت.

محاسبه هزینه ساخت قطعات و مواد مصرفی مبحث بسیار مهمی در طراحی مهندسی است.
محاسبه هزینه ساخت قطعات و مواد مصرفی مبحث بسیار مهمی در طراحی مهندسی است.
محاسبه هزینه ساخت قطعات و مواد مصرفی مبحث بسیار مهمی در طراحی مهندسی است.

در آخر می توان ادعا نمود که درک صحیح از طراحی مهندسی موجب نظام یافتگی تفکر مهندسان تازه فارغ التحصیل خواهد شد و در آینده آنها تأثیر بسزایی خواهد گذاشت، حتی اگر در بخش طراحی مشغول به کار نشوند.

در سلسله مقالات پیش رو،  تلاش خواهم کرد از ابتدا طراحی مهندسی را به طور شفاف و قابل درک ارائه داده و سپس به طور دقیق تر به اصول طراحی مهندسی خواهم پرداخت.