دستگاه تصفیه آب پرورش ماهی از چه نوع فیلترهایی استفاده می‌کند؟

Image for post
Image for post

در هر صنعتی که از آب برای مصارف خود استفاده می‌کند، نیاز به تصفیه آب و حذف آلودگی‌های موجود در آن دارد. دستگاه تصفیه آب پرورش ماهی نیز برای حذف آلودگی‌های موجود در آب به کار می‌رود. دستگاه تصفیه آب استخر پرورش ماهی با استفاده از فرایند تصفیه آب، می‌تواند آلودگی‌های موجود در آب را حذف کند. فرایند تصفیه آب شامل مراحل فیلتراسیون و تصفیه آب است. در مرحله فیلتراسیون، فیلترهای مختلفی برای حذف ذرات معلق و املاح موجود در آب استفاده می‌شود. در مرحله تصفیه آب، ممبرین‌های مختلفی برای حذف املاح موجود در آب استفاده می‌شود. این ممبرین‌ها با حفظ املاح مفید، املاح زائد را حذف می‌کنند و آب را شیرین می‌کنند. در نهایت، آب شیرین شده از طریق لوله‌های خروجی از دستگاه خارج می‌شود و برای مصارف پرورش ماهی قابل استفاده می‌شود.

تصفیه آب در استخرهای پرورش ماهی بسیار حائز اهمیت است، زیرا آب نقش بسیار مهمی در سلامت و رشد ماهیان دارد. کیفیت آب می‌تواند بر تنوع زندگی ماهیان، سطح استرس آن‌ها و حتی بهره‌وری پروتئینی تأثیر بگذارد. 

فیلتراسیون مکانیکی:
در ابتدا، آب استخر از طریق فرآیند فیلتراسیون مکانیکی عبور می‌کند. در این مرحله، ذرات بزرگ و معلق موجود در آب (مانند مواد آلی، اجسام معلق، ریز جلبک‌ها و باکتری‌ها) با استفاده از جاذب‌ها و فیلترهای خزه‌ای حذف می‌شوند. این فرآیند به عنوان مرحله اولیه تصفیه آب مورد استفاده قرار می‌گیرد و کمک می‌کند تا آب پاکیزه‌تر و خالص‌تر وارد مراحل بعدی شود.

تصفیه بیولوژیکی:
در این مرحله، آب استخر به سیستم تصفیه بیولوژیکی می‌رسد. این سیستم شامل استفاده از میکروارگانیسم‌ها (مثل باکتری‌ها) است که به عنوان بیوفیلم درون فیلترها قرار می‌گیرند. میکروارگانیسم‌ها با هضم مواد آلی موجود در آب، آن را تصفیه کرده و موجب کاهش میزان آمونیاک، نیتریت و نیترات می‌شوند. این فرآیند به عنوان فرآیند تصفیه بیولوژیکی شناخته می‌شود و به عنوان یک قطبه برای رشد میکروارگانیسم‌ها عمل می‌کند.

تصفیه شیمیایی:
مرحله بعدی تصفیه آب در استخر پرورش ماهی، تصفیه شیمیایی است. در این مرحله از مواد شیمیایی مانند کلرامین، پروکلر، هیدروژن پراکسید و فعال‌کردن کننده‌های خاص استفاده می‌شود. این مواد به منظور از بین بردن باکتری‌ها، ویروس‌ها و سایر میکروارگانیسم‌های مضر در آب به کار می‌روند. همچنین، این فرآیند برای کنترل سطح pH و تعادل شیمیایی آب استفاده می‌شود.

استریلیزاسیون آب:
در این مرحله، آب تصفیه شده به وسیله‌ی فرآیند استریلیزاسیون دچار ضدعفونی می‌شود. استفاده از اشعه فرابنفش در نور مرئی و یا استفاده از دیواره‌های خاص با قدرت اکسیداسیون بالا، میکروارگانیسم‌ها را از بین می‌برد. این فرآیند به عنوان یک مرحله پایانی تصفیه آب، شامل جلوگیری از انتقال بیماری‌ها و بروز عفونت در استخر ماهی می‌باشد.
دستگاه تصفیه آب در استخر پرورش ماهی با فیلتراسیون مکانیکی، تصفیه بیولوژیکی، تصفیه شیمیایی و استریلیزاسیون آب کیفیت آب استخر را بهبود می‌بخشد و موجب حفظ سلامت و رشد مناسب ماهیان می‌شود. این دستگاه‌ها به عنوان یک سیستم کامل و یکپارچه عمل کرده و همچنین به حفظ محیط زیست و کاهش هدررفت منابع آب کمک می‌کنند. اهمیت استفاده از دستگاه تصفیه آب در استخر پرورش ماهی برای تضمین کیفیت آب و سلامت ماهیان نمی‌تواند کمرنگ شود.