تست خوانندگی صفر تا صد

خیلی از خانواده ها مخالف خواننده شدن فرزندانشان هستند پس قبل از اینکه برای تست صدا صفر تا صد به آموزشگاها برای ثبت نام برید به نکاتی که در این بخش آوردم توجه کنید:

برای اینکه خواننده ی خوب و مورد توجهی باشید باید اول مورد توجه خانوادتان قرار بگیرید به آنها اجازه دهید که صدایتان را بشنوند و از آنها بخواهید که اشکالاتتان را به شما بگویندشما باید تمرینات زیر را  انجام دهید :

قبل از اینکه شروع به خواندن کنید،آکوردهای تارهای صوتی خود را آرام کنید
خودتان را مجبور به خواندن با نت بالا نکنید
نوشیدنی های ولرم زیادی بنوشید
تمرین عمیق نفس کشیدن
تعریف تمرین زمان مناسب برای نفس کشیدن در هنگام آواز
اصلاح کنید و آزمایش کنید
از خوانندگی خودتان لذت ببرید(با خودتان کیف کنید)
پافشاری و پشتکار داشته باشید

برای خوانندگی در بین مردم باید بتوانید روی صدای خود تسلط داشته باشید باید یاد بگیرید که تعادل خود را حفظ کنید 

برای خوانندگی در بین مردم باید بتوانید روی صدای خود تسلط داشته باشید باید یاد بگیرید که تعادل خود را حفظ کنید مطالب زیر در همین خصوص است به آنها توجه کنید:

شروع خواندن هوادار یا ملایم و سبک: 
این نوع شروع ، صدایی آرام را به همراه دارد و از طرفی هم می تواند خواننده را در کنترل میزان هوا کمک نماید. رهبران گروه های کُر در طی آواز اغلب از یک شروع هوادار استفاده می کنند تا از تنش های احتمالی اجتناب ورزند.

شروع خواندن پرفشار و سفت
شروع خواندن پرفشار روشی است که با یک مصوت آغاز می گردد (مانند ایران) که به صورت اغراق آمیز اجرا می شود. در این حالت ابتدا تارهای صوتی کاملا بسته و به هم فشرده می شوند و بعد کم کم از این حالت خارج می شوند.

شروع خواندن هماهنگ یا متعادل
این روش شروع در خوانندگی ، ترکیبی از دو روش قبلی و جایی بین آن دو است. که در حالت اول تارهای صوتی پیش از آواز خواندن باز شده و سپس بسته می شدند ، در صورتی که در حالت دوم تارهای صوتی پیش از خواندن بسته می شدند.

این مطالب می تواند به شما یاد دهد که رنج صدای خود را پیدا کنید.

راهکار های پیشرفت در موسیقی

داشتن علاقه
کنار گذاشتن خیالات غیر واقعی
پخش آهنگ مناسب

به نظر من مهم ترین چیزی که یک فرد را می تواند موفق جلوه دهد این است به کاری که انجام می دهد علاقه داشته باشد. اگر فرد به کاری که انجام می دهد علاقه داشته باشد مسلما تمام سختی های راه را به جان و دل می پذیرد تا موفق شود.