آیا پارافریز مقاله همان نقل قول می باشد؟

برای پارافریز کردن یا بازنویسی مطالب و از بین بردن درصد تشابهات و کپی مطالب باید مقاله را پارافریز نمایید. پارافریز کردن مقالات در دو مرحله انجام می گیرد ابتدا باید متوجه شوید که آیا مقاله کپی است یا نه و بعد از آن برای  رفع آن مقاله اقدام کنید.

Image for post
Image for post

.برای تشخیص میزان شباهت و کپی مطالب میتوانید از سایت ها و نرم افزار ها کمک بگیرید اما ابتدا باید این نکته را در نظر داشته باشید که برخی از این نرم افزار ها پولی و برخی دیگر رایگان میباشند و توجه داشته باشید که سایت ها و نرم افزار های رایگان دسترسی خوبی به برخی از مجلات پولی ندارند بنابر این ممکن است درصد خطا در آنها بیشتر باشد.

به هر حال در پارافریز یک مطلب فارسی یا انگلیسی اولین گام تشخیص سرقت ادبی میباشد کارکردن با نرم افزار ها و سایت های تشخیص سرقت ادبی بسیار ساده میباشد فقط کافی است متنی را که میخواهید میزان شبیه بودن آن به مطالب دیگر را به دست آورید را کپی کنید و آنرا در جای مخصوصی که در سایت یا نرم افزار وجود دارد قرار دهید در این حالت شما از این ابزار درخواست میکنید که میزان شباهت مطلب را به دیگر مطالب تشخیص دهد و این موتور جستجو مقالات موجود در همه مجلاتی را که به آنها دسترسی دارد را بررسی میکند و میزان تشابه آنرا با مطالب دیگر بررسی میکند مطالب و جملاتی که حتی یک جمله شبیه به منابع دیگر باشد را به صورت رنگ قرمز مشخص میکند و شما میتوانید با کلیک روی این خط قرمز منبع اصلی مقاله را مشاهده کنید در پایان جستجو یک درصد به شما نشان میدهد که چه مقدار از مطالب مقاله شما جدید و ناب است و چه مقدار کپی و شبیه به مطالب دیگر و بعد از اینکه تشخیص دادید میبایست اقدام به رفع آنها کنید.


مراحل رفع سرقت ادبی به این صورت میباشد که باید جملاتی که تشخیص داده شد که کپی میباشند را بازنویسی کنیم و از اول بنویسیم و این بازنویسی در سه مرحله انجام میشود.

 مرحله اول: جایگزین کردن کلمات یک جمله با کلمات مترادف و هم خانواده میباشد که این کار به ما کمک میکند که جمله شباهت خود را با منبع اصلی از دست بدهد و تا حد امکان ناب و جدید شود. و برای وشتن کلمات مترادف و هم خانواده احتیاج به بازه لغات تخصصی بسیار گسترده ای داریم.

 مرحله دوم : جابه جایی کلمات جمله است اگر دستی در نویسندگی داشته باشید حتی مهارت های بسیار کوچک نویسندگی میتوانید با جابه جایی کلمات یک جمله جدید بسیازید و تکراری بودن آنرا از بین ببرید.

 مرحله سوم : تغییر دادن گرامر جمله می باشد زمان و شخص فعل ها را میتوانید تغییر دهید تا یک جمله جدید به دست بیاورید رعایت هر سه مرحله فوق به شما کمک خواهد کرد تا بتوانید یک مطلب جدید به دست آورید که کپی و شباهتی با منابع دیگر نداشته باشد و این چنین مراحل پارافریز کردن مقالات به اتمام میرسد.