آیا جنس سنگ قبر به قیمت سنگ قبر تاثیر دارد؟ 

خیلی از افراد برای تدارک چیدن برای مراسم های خود سعی میکنند از هر وسیله ای که تهیه میکنند بهترین باشد 

چرا در قبر سنگ می گذارند؟


در فرهنگ های مختلف، شکل قبرها متفاوت است. اما در بین اکثر آنها استفاده از سنگ به عنوان یک نقطه مشترک دیده می شود. برخی از سنگ قبر استفاده می کنند که بالای قبر قرار دارد. برخی نیز سنگ مستطیل شکلی روی آن می گذارند. بنابرای برای خرید سنگ قبر باید خیلی دقت و توجه کنید . 

نمادها، کتیبه ها و اطلاعات خاصی نیز در سنگ ها درج شده است. برخی از این اطلاعات شامل نام و تاریخ تولد و تاریخ فوت و …

ویژگی های بهترین سنگ قبر


برای اینکه بتوانیم بهترین سنگ را برای قبر انتخاب کنیم، ابتدا باید خواص ضروری یک سنگ را در این اپلیکیشن بدانیم. همانطور که در مقوله بررسی انواع سنگ های ساختمانی و کاربرد آن ها صحبت کردیم، دیدیم که سنگ ها بیش از هر چیز با توجه به کاربرد و مکان انتخاب می شوند.

بنابراین در اینجا ابتدا به خواص ضروری یک سرستون مناسب می پردازیم و سپس بهترین گزینه ها را برای استفاده در این زمینه معرفی می کنیم.

استحکام و دوام
مهمترین ویژگی سنگ قبر استحکام و مقاومت آن در برابر عوامل مختلف است.به نظر ما مقاومت به تغییرناپذیری سنگ در برابر ضربه و فشار محدود نمی شود. همچنین بسیار مهم است که سنگ قبر بتواند مقاومت و پایداری خوبی در برابر سایر عوامل خارجی از خود نشان دهد. اما این عوامل چیست؟

مقاومت در برابر سایش


سنگ های قبر اغلب در معرض ترافیک زیادی هستند. از این نظر بسیار مهم است که سنگ از مقاومت قابل قبولی در برابر سایش برخوردار باشد. البته این روزها به دلیل ارتفاع ساخت آرامگاه این ویژگی مانند گذشته مهم نیست. اما در مواردی که این امکان وجود ندارد و قبر در سطح نسبتاً صافی با زمین و سایر قبور قرار دارد، بهتر است به آن توجه بیشتری شود.


سنگ قبر در محیط بیرونی قرار دارد و در معرض عوامل محیطی مختلفی قرار دارد. یکی از این عوامل نور خورشید است. نور مستقیم خورشید در طول روز می تواند کیفیت ظاهر سنگ را کاهش داده و رنگ آن را تحت تاثیر قرار دهد.

باران مداوم نیز می تواند باعث فرسایش سنگ شود. مشکل بعدی کاهش و افزایش دما در ساعات مختلف روز و فصول سال است. بنابراین اگر سنگ مقاومت خوبی نداشته باشد و همچنین دارای تخلخل زیاد باشد، در اثر انبساط و انقباض مداوم می تواند مقاومت خود را از دست داده و ترک بخورد.

زیبایی


برای همه مهم است که سنگ قبری که برای عزیز از دست رفته خود تهیه می کنند زیبایی قابل قبولی داشته باشد. اما دقیقاً منظور ما از زیبایی سنگ چیست؟ در بحث سنگ های ساختمانی به بافت و رگه بندی سنگ ها پرداخته ایم. سنگ قبر زیبا به طور کلی به سنگی گفته می شود که در وهله اول رنگی یکنواخت داشته باشد.
اما موضوع دیگری که در بحث ظاهر سنگ قبر مهم است، درخشندگی آن است.بنابراین بسیار مهم است که سنگ نفوذ پذیری بسیار بالایی داشته باشد.