بروزرسانی جدید اسپاتیفای

اسپاتیفای یکی از مشهورترین سرویس های پخش آنلاین موسیقی در میان کاربران محسوب می شود. شهرت این سرویس بسیاری از کاربران را بدل به طرفداران پر و پا قرص این برند کرده است، با این حال چنین امری به معنای فعالیت بی عیب و نقص این پلتفرم نیست. اسپاتیفای در طول یک سال اخیر هدف انتقادات گسترده کاربران نسبت به نمایش محتوای تبلیغاتی پرشمار به صورت نامناسب بوده است. اگر از کاربران اسپاتیفای هستید، به احتمال زیاد نسبت به کیفیت پایین تبلیغات در این پلتفرم اعتراض دارید. 

Image for post
Image for post

اسپاتیفای در به روز رسانی جدیدش از شیوه نوین نمایش تبلیغات برای کاربران رونمایی کرده است. این شیوه برای تاثیرگذاری بر روی کاربران معترض این پلتفرم در طول یک سال اخیر طراحی شده است. راه اندازی پلتفرم یوتیوب موزیک در طول سال های اخیر خطری بسیار جدی برای اسپاتیفای محسوب می شود. درست به همین خاطر این برند در نهایت پس از یک سال فکری به حال تبلیغات آزاردهنده اش کرده است. 

Image for post
Image for post

یکی از آپدیت های تازه اسپاتیفای متوجه توصیه ترک های موسیقی به کاربران است. این امر نوع تازه ای پیشنهاد موسیقی براساس سلیقه هر کاربر را شامل می شود. بدون تردید یکی از منابع اصلی درآمد اسپاتیفای، در کنار نمایش تبلیغات، مربوط به توصیه برخی از ترک های خاص است. این امر نوع توصیه موسیقی از سوی این پلتفرم را تحت تاثیر قرار می دهد. یکی از اهداف اسپاتیفای در زمینه رونمایی از گزینه توصیه موسیقی تازه اش کاهش چنین تاثیرگذاری هایی بر روی فهرست موسیقی هاست بنابراین در ادامه شاهد توصیه موسیقی ها براساس سلیقه هر کاربر و میزان محبوبیت ترک ها در فضای کلی اسپاتیفای خواهیم بود. 

Image for post
Image for post

رابط کاربری اسپاتیفای برای سیستم عامل اندروید و IOS در طول یک سال اخیر بدون تغییر بوده است. این امر با به روز رسانی تازه اسپاتیفای به طور کامل تغییر خواهد کرد. هدف اصلی در این میان بهبود کیفیت تجربه کاربران از کار با اپ های اسپاتیفای است. 

آپدیت های تازه اسپاتیفای به طور یکسان برای کابران عادی و ویژه در دسترس خواهد بود، با این حساب به روز رسانی موردنظر برخی از تغییرات اساسی در برنامه نویسی اپ این برند را نیز شامل می شود. متاسفانه اطلاعات جزئی در مورد به روز رسانی مهم پیش روی به طور کامل بیان نشده است بنابراین باید اندکی برای رونمایی از برخی تغییرات موردنظر صبر نماییم.